zondag 12 februari 2023

Gemeenteberaad

Locatie: 
 Protestantse kerk Cothen
Tijdstip: 
 11:15

In het voorjaar van 2022 is er een gemeenteberaad geweest over de toekomst van onze gemeente. We hebben met elkaar vastgesteld dat we hechten aan het behoud van onze dorpskerk , (financiële) zelfstandigheid en onze gemeenschap.  Tegelijkertijd is ook uitgesproken om samenwerking te zoeken met andere gemeenten, ook met het oog op het delen van een predikant.
Vanuit de kerkenraad is sindsdien contact gelegd met de Hervormde Gemeente Overlangbroek en de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. De prettige gesprekken hebben ertoe geleid dat we zeker voordelen zien in samenwerking op het gebied van het kerkrentmeesterschap (beheer van financiën en gebouwen), diaconaat en jeugdwerk.  Met PG Wijk bij Duurstede willen we dit jaar al concrete stappen gaan zetten, ook omdat we goede mogelijkheden zien voor het gezamenlijk beroepen van een predikant.

Aansluitend op de zondagsdienst van 12 februari willen we graag hierover met de gemeente in gesprek. Het gemeente beraad zal ongeveer om 11:15 starten en een uurtje duren. Allen van harte uitgenodigd hierbij te zijn!

Namens de kerkenraad,
Piet Hoekstra, scriba

terug