zondag 3 oktober 2021 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. J. Plante

Collecte: geloofsopvoeding door ouders (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

ORDE VAN DIENST

Zondag 3 oktober 2021
Derde zondag van de Herfst
Israëlzondag
Kleur: groen
Protestantse Gemeente Cothen
Aanvang: 10.00 uur

Vanaf de 21e  september worden de zondagen naar de herfst genoemd. In de herfstperiode van het Kerkelijk Jaar gaan de gedachten steeds meer richting de kwetsbaarheid en eindigheid van het leven, maar wel ingebed in de belofte van God dat dit ons eindige leven geborgen is in zijn oneindige liefde.

De hoofdlezing voor deze zondag  is naar het alternatieve leesrooster van De Eerste Dag Joh. 8: 1 – 11. De wetsknechten van Israël brengen een vrouw bij Jezus, die zich aan overspel schuldig heeft gemaakt. Ze vinden dat deze vrouw gestenigd moet worden. Ze dagen Jezus uit om zijn mening te geven. Maar Jezus zwijgt, bukt zich en begint in het zand te schrijven. Even later geeft Hij antwoord-----

INTREDE
Inleidende orgelmuziek, “Liebster Jesu, wir sind hier”, J.S. Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (zie lied 314)
Een woord van welkom door de ouderling van dienst
-           Intredelied, Psalm 122: 1, 2   (Israëlzondag)
–          Moment van stilte
-   Bemoediging en Groet
–  Het aansteken van de kaarsen bij de Bijbel
–  Lied, Psalm 122: 3

KYRIE EN GLORIA
– Gebed voor de nood van de wereld en vanwege ons menselijk tekort
– Psalm 130: 1, 3
Woorden van levensrichting, Efez. 4: 21b – 5: 2
– Oproep tot lofprijzing--------------Daarom zingen wij
– Glorialied, 146a: 1, 2, 7


DIENST VAN HET WOORD
-           Gebed van de zondag
-           Schriftlezing (Eerste Testament), Exodus 34: 1 – 9 (lector)
–  Lied, 119a
–  Schriftlezing (Tweede Testament) , Joh. 8: 1 – 11 (voorganger)
–  Acclamatie, 333  (2x)
-           Uitleg en Verkondiging
–  Orgelmuziek (meditatief) – voorspel op Lied 834
-           Lied, 834
                                                          
DIENST VAN GEBEDEN  EN  GAVEN
-           Dienst der gebeden
                                   -           Lofprijzing
                                   -           Voorbeden     
                                   -           Stil gebed
                                   -           Onze Vader
-           Dienst van de gaven
                                   –  Mededelingen                   
                                   –          Aankondiging en oproep collecten
                                   – Collecte  (orgelmuziek)

ZENDING EN ZEGEN
-           Lied, 750: 1, 2, 4     ( Israëlzondag)
-           Uitzending                 
                              v.----------tekst
-   Zegen ---------         Gemeente: Amen
-           Uitleidende orgelmuziek, “Jeruzalem mijn vaderstad”, (zie Lied 737)
                                                                                                                                                                                                                                                       Bernard Winsemius

 

terug

Agenda

Zondagsdienst (oecumenische viering)

zo 23 jan 2022 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 19 december 2021 tot en met 30 januari 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.