zondag 3 juli 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort
Organist: Jan Spoel

Collecte: Vluchtelingenwerk WbD
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

ndag 3 juli 2022 Gezinsdienst: ‘De vreemdelingen herbergen’
Protestantse Gemeente Cothen
Voorganger: Ds Henk Steinvoort, Ouderling: Maas Merkens, Collectant: Annelies de Graaf,
Lector: Anton van Barneveld, Organist: Jan Spoel, Koster: Dik van de Pavert,
Livestream: Pier Jaarsma

ORGELSPEL

VOORBEREIDING

Welkom

Zingen: Lied 975 : 1 en 3 – Jezus roept hier mensen samen

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen

Drempel- en Kyriegebed

Gloria: Lied 223 : 1, 2 en 3 – Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Eerste lezing: Ruth 4 (NBV21)

Zingen: Alles wordt nieuw IV, 5 – Ruth, die eens uit Moab kwam

Vraaggesprek met een vertegenwoordiger van statushouders

Zingen: Lied voor de vreemdeling
Tekst: René van Loenen, melodie: Liedboek lied 447 (Het zal zijn in het laatste der tijden)

Uitleg en Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Zingen : Lied 713: 1 en 2 – Wij moeten Gode zingen

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed

We luisteren naar het Onze Vader gezongen door het koor van het Vydubychi klooster van de Orthodoxe kerk van Oekraïne

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Mededelingen en toelichting in verband met de collecten

Aandacht voor het blijvend mogelijk maken van het werk onder vluchtelingen: Oekraïners én statushouders

Collecten

Zingen: Het Oekraïne Lied
Tekst: Ria Borkent, melodie: Psalm 119 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)

WEGZENDING EN ZEGEN

Zending en zegen

Zegen in het Oekraïens

Als Amen op de zegen zingen we de chant van lied 103 e – Bless the Lord

ORGELSPEL
 

terug

Agenda

Zondagsdienst

zo 14 aug 2022 om 10:00

Zondagsdienst

zo 21 aug 2022 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 28 aug 2022 om 10:00

Zondagsdienst

zo 04 sep 2022 om 10:00

Startzondag en ziekenzondag

zo 11 sep 2022

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 juli tot en met 11 september 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.