Vrijdag 2 apr 2021  om 19:30 uur
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort
Goede Vrijdag

Collecte: Voedselbank (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.


Goede Vrijdag, 2 april 2021

Op Goede vrijdag krijgt de dienst het karakter van een wake. We proberen ‘te waken en te bidden’ om niet in verzoeking te komen. We lezen het lijdensevangelie van Marcus. Daarna wordt de paaskaars gedoofd. We bidden mee met de kerk van alle eeuwen, voor allen die nu een kruis te dragen hebben, en het Onzevader. Ook vandaag wordt de dienst niet afgesloten, maar onderbroken om in de Paasnacht te worden voortgezet.

Voorganger                             Ds. Henk Steinvoort
Ouderling                                Lea van Zanten
Lector                                     Lieke Vermeer
Organist                                  Caroline van der Horst
Zangers                                  Adrie Berkhout en Swanette van der Vegt
Bediener van de live stream  Arjan Tanis
Koster                                     Bert van Zanten

OP DE DREMPEL

De dienst van Witte Donderdag wordt in stilte voortgezet – de paaskaars brandt

V         De vrede van de Heer zij met U allen.
A         Zijn vrede zij ook met u!

Gebed

Lied 582: 1, 2 en 4 – Door wat voor grote eenzaamheden

RONDOM DE SCHRIFT

Thoralezing: Exodus 12 : 21 – 28

Het lijdensevangelie naar Marcus, telkens afgewisseld met een vers van ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

Tussentijds, lied 9 : 1 - Wij zoeken hier uw aangezicht

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Jezus wordt gevangen genomen: Marcus 14 : 43 – 52

Tussentijds, lied 9: 4 – Begrens de eindeloze nacht

Begrens de eindeloze nacht
van wie geen morgen meer verwacht:
Kyrie eleison!

Jezus wordt verhoord : Marcus 14 : 53 – 65

Tussentijds, lied 9 : 2 – De vragen huizen in ons hart

De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart:
Kyrie eleison!

Jezus wordt verloochend : Marcus 14 : 66 – 72

Tussentijds, lied 9 : 5 -Wanneer het donker ons verrast

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Jezus wordt uitgeleverd: Marcus 15 : 1 – 15

Tussentijds, lied 9 : 13 – Om alles wat U tegenspreekt

Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt:
Kyrie eleison!

Jezus wordt gekruisigd: Marcus 15 : 16 – 23

Tussentijds, lied 9 : 14 – Uw Zoon heeft ons de weg gebaand

Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan:
Kyrie eleison!

Jezus sterft: Marcus 15 : 24 – 39

De paaskaars wordt gedoofd. Wij zijn stil

Tussentijds, lied 9 : 17 – Doe onze nacht voorgoed te niet

Doe onze nacht voorgoed te niet.
Roep weer het licht uit om ons lied:
Kyrie eleison!

Kruismeditatie met toelichting op de liturgische bloemschikking

Zingen: het Liefste Lied van Overzee, deel 1/36 : 1, 4, 7, 8, 9 -
Kruis van Christus, hout der schande

1          Kruis van Christus, hout der schande,
aan u kleeft onschuldig bloed,
nu God zelf door mensenhanden
aan u hangt en bloeden moet.

4          Zal zijn licht voor altijd doven
nu het duister alles dekt?
Komen wij de nacht te boven
die wij zelf hebben verwekt?

7          Voorspoed kent vaak vele vrienden:
in zijn grootheid deelden wij.
Maar van allen die Hem dienden
staat geen mens Hem meer terzij.

8          Die in ’t licht vanuit den hoge
naar ons mensen is gedaald,
gaat onder het kruis gebogen
omdat onze liefde faalt.

9          En tot aan het eind der tijden
staat het kruis hoog opgericht.
In het menselijke lijden
zien wij God in het gezicht.

Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader

Lied 578 : 1 en 5 – O kostbaar kruis, o wonder Gods

Jezus wordt begraven: Marcus 15 : 40 - 47

De paaskaars wordt weggedragen

We sluiten de dienst niet af en gaan in stilte uiteen.

Morgenavond, op Stille Zaterdag om 21:30 uur, zetten we de dienst voort, met de Paaswake.

 

terug