Zondag 4 apr 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort
Paaszondag

Collecte: Zuid-Afrika (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Pasen, zondag 4 april 2021
St. Agneskerk, Cothen

Voorganger: Ds. Henk Steinvoort
Ouderling: Maas Merkens
Diaken: Lenie Schouten
Lector: Mirjam van Echtelt
Organisten: Johan en Tineke van Doorn
Zangers: Adrie Berkhout en Swanette van der Vegt
Live stream bediening: Arjan Tanis
Koster: Gea Merkens

Orde van dienst

Muziek

VOORBEREIDING

Welkom

Stilte

Lied 632  – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Bemoediging en drempelgebed
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze vader, en van Christus Jezus, onze Heer.

Onze hulp is in de naam van de Heer,
            die hemel en aarde gemaakt heeft,
            die trouw houdt tot in eeuwigheid
            en niet laat varen het werk van zijn handen.

            Laat ons bidden…

Zingen: Psalm 93 : 1, 3 en 4 – De Heer is koning, Hij regeert altijd

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
            Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld,
licht dat leven geeft.”

Uitleg van de liturgische bloemschikking

Leefregel: Hebreeën 12 : 1 – 2

Lied 798 : 1 en 5 – Heer geef mij vleugels dat ik reis

DIENST VAN HET WOORD

Lezing: Markus 16 : 1 – 8

Lied 630 : 1 en 4 – Sta op! Een morgen ongedacht

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Lied : Dit is een vreemde Pasen, verzen 1 en 5 (tekst: ‘This Easter celebration’ 2020, geschreven door Carolyn Winfrey Gillette
vertaald door Gert Landman in april 2020; melodie: Lied 657)

1          Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

5          Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen en aankondiging van de collectedoelen

Dankgebed
Voorbeden
steeds eindigend met:           “Zo bidden wij U samen, want wij geloven:”
Allen:                         God, U bent liefde, bron van het leven.
Stil gebed en Onzevader

ZENDING EN ZEGEN

Lied 648 – Zing halleluja, hemel en aarde, zing

Zending en zegen

ORGELSPEL
 

terug