Zondag 4 jul 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. M.A. de Hoog
Zondagsdienst

Collecte: vakantie voor kwetsbare kinderen (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.
 

Orde van dienst zondag 4 juli 2021 in PG Cothen


Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied(staande): Psalm 103: 1 door zanggroep, 5 allen
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft” 
(Kyrie)gebed begonnen en beëindigd met Tussentijds 16, resp. couplet
 
kyriegebed, begonnen en beëindigd met Tussentijds 16: 1 en 10:
Laat ons bidden uit gemis
tot de God die  liefde is,
en Hem om ontferming smeken,
want het lijden is zo groot
en Hem vragen recht te spreken
want de wereld is in nood.
Here, sluit uw oren niet
voor dit kleine mensenlied.
Gij kent al die duizendtallen
die het zingen wordt belet.
Heer, erbarm U over allen.
Heer, verhoor ons smeekgebed.

Muzikaal gloria: Iona I/15

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezing: Lucas 15: 11-24
Lied: 370 door allen
Preek over ‘Onze Vader’
Orgelspel als muzikaal meditatief  moment
Lied: 896: 1 t/m 6  door zanggroep, couplet 7 allen

Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met het verzoek om intenties opgeschreven in het voorbedenboek op te nemen) - Stil gebed - Onze Vader 
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling 
Collecten 
Slotlied (staande): 413: 1, 3, 2 (in die volgorde!)
Zegen en gesproken ‘amen’

terug