Zondag 18 jul 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. J. Plante
Zondagsdienst

Collecte: Stiching Timon (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

ORDE VAN DIENST

Zondag 18 juli 2021
Vijfde zondag van de zomer
Kleur: groen
Protestantse Gemeente Cothen
Aanvang: 10.00 uur

Het is vandaag de vijfde zondag van de zomer. De zondagen hebben in de zomertijd geen eigen naam, maar worden geteld vanaf of rondom de 21e juni. Het centrale begrip in de zomertijd is oogst; het gaat in deze periode van het kerkelijk jaar om het dóórbreken van het Koninkrijk Gods. En dan gaat het ook over menselijk gedrag dat dienstbaar is aan dat Koninkrijk of niet.

De hoofdlezing voor deze zondag   is Joh. 5: 1 – 18. Vanuit Galilea is Jezus weer in Jeruzalem aangekomen, het is sabbat, maar Hij gaat niet meteen naar de tempel. Liever bezoekt Hij eerst een oord aan de rand van de stad (Bethesda), waar mensen verblijven met al hun ziekten en beperkingen. Er leeft daar ook een man die chronisch ziek is, al 38 jaar. Hij ligt dichtbij een bron die zo af en toe genezend water schenkt. Maar daar heerst het recht van de sterkste, wat ook onze samenleving niet vreemd is. Genezend is de ontmoeting met Jezus. Maar ----o hemel---het is sabbath.

INTREDE
Inleidende orgelmuziek
Een woord van welkom door de ouderling van dienst
-           Intredelied, Psalm 92: 1, 2, 3  (psalm van de zondag)
–          Moment van stilte
-   Bemoediging en Groet
–  Het aansteken van de kaarsen bij de Bijbel
–  Lied, Psalm 92: 7, 8

KYRIE EN GLORIA
– Smeekgebed
Woorden van levensrichting, Rom. 12: 9 – 21
– Oproep tot lofprijzing--------------Daarom zingen wij
– Glorialied, 117a


DIENST VAN HET WOORD
-           Gebed van de zondag
-           Schriftlezing (Eerste Testament), Deut. 2: 13 -14 / Jes. 61: 1 –3 (lector)
–  Schriftlezing (Evangelie) , Joh. 5: 1 – 18 (voorganger)
–  Psalm 42: 1, 5, 7
-           Uitleg en Verkondiging
–  Orgelmuziek (meditatief)
-           Lied, 534
                                                          
DIENST VAN GEBEDEN  EN  GAVEN
-           Dienst der gebeden
                                   -           Lofprijzing
                                   -           Voorbeden     
                                   -           Stil gebed
                                   -           Onze Vader
-           Dienst van de gaven
                                   –  Mededelingen                   
                                   –          Aankondiging en oproep collecten
                       
ZENDING EN ZEGEN
-           Lied, 911: 1, 4, 5
-           Uitzending                 
                              v.----------tekst
-   Zegen ---------         Gemeente: Amen
-           Uitleidende orgelmuziek
 

terug