Zondag 25 jul 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. G. van 't Slot
Zondagsdienst

Collecte: eigen diaconie (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Liederen en lezingen voor zondag 25 juli 2021  in Cothen

Psalm 84: 1 en 2

Kyriëgebed
Loflied NLB 833
          
Lezing O.T. Jesaja 52: 1-6  door lector     
Zingen : NLB 776

Lezing N.T.  Marcus 6 : 6b -13 door voorganger
Zingen: NLB  806

Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: NLB 700

Slotlied: NLB 423
Zegen en gezongen:AMEN 

terug