zondag 16 januari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. D.M. van der Wel

Collecte: Toerusting voor werkers in de kerk (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom door de dienstdoende ouderling
Aanvangslied:                           Psalm 62: 1 en 5
                               
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

Gebed van Verootmoediging
Lied:                                         NLB 439: 2                              
Leefregel
Lied:                                         NLB 439: 3                              

Gebed om de opening van het Woord

    1.                             Lucas 3: 1 – 18
Lied:                                         NLB 489: 2                              
Uitleg en verkondiging:            Thema:  Wat moeten wij dan doen?
  1. orgelspel

Dienst van de gebeden

Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten onder orgelspel

Slotlied:                                    NLB 905: 1                    

Zegen en gezongen ‘amen’

Uitleidend orgelspel
 

terug