zondag 4 december 2022 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel (Tweede Advent)
Voorganger(s): Ds. M.A. de Hoog

Collecte: Creëren van banen voor Syrische vluchtelingen
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied (staande): Lied/psalm 80: 1, 2 en 7
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
Aansteken van de Adventskaarsen
Stapellied “Een groene krans, vier kaarsen” – couplet 2
(Kyrie)gebed
Lied: 463: 1, 7 en 8
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Eerste schriftlezing: Jesaja 7: 14
Lied 460: 1
Tweede schriftlezing Mattheus 1: 18-25
Lied 460: 4, 5 en 6
Verkondiging
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied: 441: 1 en 10
Dienst van de tafel
Inleidende woorden
Lied: 451: 1 en 4
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Nodiging
Vredegroet wordt vredeknik
Delen van brood en wijn – orgelspel variaties  over “Op U mijn Heiland blijf ik hopen”
Dankgebed
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied (staande) 489: 1 en 2
Zegen en gezongen ‘amen’

Slotlied

 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Concert in Cothen

zo 05 mrt 2023 om 13:00

Concert in Cothen

zo 16 apr 2023 om 13:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 18 december 2022 tot en met 29 januari 2023.
 

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.