zondag 4 juni 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. B.Baakman
Organist: Johan en Tineke van Doorn

Collecte: diaconieZon

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Psalm 146 : 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied Psalm 146 : 4 en 5

Regel voor het leven in vrijheid: Matt 6 : 24 - 34

Lied Kijk eens naar de vogels (Alles wordt nieuw IV/17)

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing Handelingen 2 : 37 – 47

Lied 687

Lezing  Mattheus 11 : 2 - 6

Acclamatie Lied: 339 a

Uitleg en verkondiging

Lied: 534

Dankzegging, voorbeden stil gebed en OV

Collecte

Slotlied:   425

Zegen
 

terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Opdraagdienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 15 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 22 okt 2023 om 10:00

Zondagsdienst

zo 29 okt 2023 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 september tot en met 29 oktober 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.