Uit de pastorie

We zijn op weg van Pasen naar Pinksteren, en daarna naar de zomervakantie.
Met Pinksteren sluiten we de bijzondere feestdagen af in de reeks die begon met Kerstmis. De zondagen in de zomer en in de herfst zijn de ‘gewone’ zondagen in het kerkelijk jaar.
Voor veel christenen is Pinksteren het feest dat door de eeuwen heen de minste aandacht heeft getrokken. Dat kun je ook zien in de zogenoemde Apostolische geloofsbelijdenis, een van de oudste belijdenisgeschriften van onze kerk. Daarin gaat slechts één regel over de heilige Geest. In het evangelie van Johannes vallen Pasen en Pinksteren op een en dezelfde dag; van een apart Pinksterfeest is bij Johannes zelfs geen sprake.
Zelf heb ik soms een beetje moeite met het feest van Hemelvaart, tien  dagen voor Pinksteren. Iemands vertrek vieren met een jaarlijkse feestdag is toch eigenlijk best vreemd? Misschien ga je Hemelvaart beter begrijpen naar mate je ouder wordt. Jezus is opgevaren naar God de Vader in de hemel, om te pleiten voor de gelovigen en om mee te regeren. Zijn hemelvaart maakte de weg vrij voor de uitstorting van de heilige Geest. Die uitstorting herdenken we met Pinksteren.
Pinksteren is ook het feest van de oecumene. De heilige Geest  verbindt alle christelijke kerk- en geloofsgemeenschappen tot de ene wereldwijde algemene Christelijke Kerk. Het is goed dat dit oecumenische aspect van het Pinksterfeest dit jaar benadrukt wordt door onze deelname aan de oecumenische dienst in de Rooms-Katholieke kerk van Wijk bij Duurstede op eerste Pinksterdag. Met anderen (‘kerkmensen’ en andere belangstellenden) sluiten we het samenzijn op Pinksteren af met een bijeenkomst op de Markt in Wijk bij Duurstede.
Met Hemelvaart nemen we, zoals ieder jaar, al een beetje een voorschot op het oecumenische feest van Pinksteren met de gemeenschappelijke (korte) viering in onze kerk, samen met RK dorpsgenoten en andere belangstellenden, na afloop van het traditionele dauwtrappen en een gezamenlijk ontbijt.

Vooruitblik

In mijn inleiding heb ik al iets verteld over de diensten op Hemelvaartsdag en op de Eerste Pinksterdag.
Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9:30 uur. Voorafgaand aan de dienst gaan we met wie dat wil uit Cothen en omstreken dauwtrappen. Na het dauwtrappen is er een gezamenlijk ontbijt, voordat de (korte) dienst begint. Van harte welkom bij het hele programma of bij een deel ervan.
Met Pinksteren zullen we te gast zijn in de RK kerk van Wijk bij Duurstede, waar om 9:30 uur een gemeenschappelijke dienst zal beginnen van de geloofsgemeenschap van die kerk en van de Protestantse Gemeenten van Wijk bij Duurstede en Cothen. Hun voorgangers zullen in deze dienst voorgaan.  Na afloop gaan we met elkaar naar de Markt in Wijk bij Duurstede, waar vanaf 11.00 uur een feestelijke Pinksterbijeenkomst van een half uur wordt gehouden voor jong en oud van binnen en buiten de kerken. Als actueel thema ervan is gekozen voor ‘Verbinding’. Aan die bijeenkomst wordt medewerking verleend door gospelkoor ‘Face to Face’ onder leiding van Tom van Ginkel. Bij regen wordt ook deze bijeenkomst gehouden in de RK kerk van Wijk bij Duurstede.
Op 2 juli wordt na afloop van de kerkdienst de jaarlijkse gemeentemaaltijd gehouden.
/
Op woensdag 17 mei a.s. wordt om 20:00 uur in het Hervormd centrum van Langbroek, Brink 10, op uitnodiging van Het Beraad van Kerken een lezing gegeven onder de titel ‘Is het einde nabij?’ door Bart van Nes, voorganger van Baptistengemeente De Haven in Wijk bij Duurstede. Van Nes schreef onlangs een boek over Openbaring, het Bijbelboek dat vaak in verband wordt gebracht met het eind der tijden. In een tijd van corona, klimaatcrisis, oorlog in Oekraïne en oplopende spanning in de wereld maken velen zich zorgen om de toekomst. Is het wereldeinde nabij? Wat heeft de Bijbel daarover te zeggen? En hoe leeft die verwachting binnen en buiten de kerken? Op de inleiding van Van Nes volgen twee korte reacties, van Kees Slijkerman, een van de vertegenwoordigers van de RK kerk van Wijk bij Duurstede in het Beraad van Kerken, en van Ds Marien Middelkoop van de Hervormde Gemeente van Wijk bij Duurstede. Gastheer is Arnoud van Os en de avond wordt geleid door Ds Jan Offringa van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. De toegang is gratis.

Tot besluit

Een lied van Sytze de Vries over het Pinksterfeest, om mee af te sluiten. Te vinden in zijn bundel ‘Geestig-heden, Miniaturen over Gods Adem’.

Dit is de dag

Dit is de dag, dit is het uur
dat liefde oplaait als een vuur
en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag, door God beloofd!

Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt,
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.

Dit is het uur dat wij verstaan:
God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat Hem beweegt sinds het begin
blaast ons bestaan nieuw leven in.

Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.

Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.

Wat nog ontbreekt, ten dele is,
wordt heel: de Geest vult ons gemis.
De raadsels zullen open gaan.
Ten volle zullen wij verstaan.

Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.

Dit is de dag dat groot en klein
bezield van Geest en leven zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag, dit is het uur!

Met een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds Henk Steinvoort

 
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Psalmenwandeling

ma 29 mei 2023 om 13:30 uur

Zondagsdienst

zo 04 jun 2023 om 10:00 uur

Eten bij Agnes

za 10 jun 2023 om 17:00 uur

Zondagsdienst

zo 11 jun 2023 om 10:00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

zo 18 jun 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst

zo 25 jun 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst/gemeentemaaltijd

zo 02 jul 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst

zo 09 jul 2023 om 10:00 uur

Collectes

Klik hier voor de collectes van 14 mei tot en met 9 juli 2023.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.