Uit de pastorie

De scholen zijn weer begonnen en ook voor de kerk begint het nieuwe seizoen. De 55+ club is al opgestart en de kerkenraad komt voor het eerst weer bijeen op de maandag na de startzondag.
We kunnen terugkijken op een mooie zomer voor wat betreft het weer.
Renny en ik hebben ervan kunnen genieten, dankzij de goede zorgen van Ds. Van ’t Slot als mijn waarnemer en van Adrie Berkhout als het eerste pastorale aanspreekpunt tijdens mijn afwezigheid. Zij maakten het voor ons mogelijk dat we ongestoord vakantie konden vieren. Wij bedanken hen hartelijk daarvoor.
Met enthousiasme beginnen we aan het seizoen dat voor ons ligt.
We hopen dat u ook goede zomermaanden hebt gehad en met zin aan het nieuwe seizoen begint.

Zondag 9 oktober Gezinsdienst met viering van het Avondmaal
Op zondag 9 oktober is er weer een dienst van Schrift en Tafel. Zoals altijd is oud en jong daarbij van harte welkom. Na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken, met ook thee of fris voor wie dat wil. De kinderen kunnen dan op zoek gaan naar de muizen die de laatste tijd in de kerk zijn gesignaleerd. We hopen dat die muizen dan uit hun holletjes willen komen. Je zult dan zien dat het echte kerkmuizen zijn: allemaal hebben ze een taak in de kerk. Dat kun je zien aan wat ze aan hebben of bij zich dragen. 

Gespreksgroep
In de komende weken gaat ook de gespreksgroep van start die werd aangekondigd in het vorige kerkblad. Met degenen die zich hebben opgegeven zal ik nagaan welke avond het meest geschikt is om voor de eerste keer bijeen te komen. Er is nog plaats voor anderen om aan te schuiven; laat mij dat dan weten per e-mail (henk.steinvoort@steinvoort.eu ) of telefonisch op nummer 0343 – 561363.

Tot besluit
Het kost mensen soms wat tijd om de draad van het gewone leven weer op te pakken na de zomervakantie. Er is zoveel dat op ons afkomt. De toekomst kan zelfs bedreigend zijn. Maar we mogen weten dat we er niet alleen voor staan. In de woorden van onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven: “We mogen mensen van Gods toekomst zijn.”
Ds. Verhoeven schreef een gebed met als titel ‘Neem de zwaarte weg’.
Ik geef het aan u door, opdat het u mag inspireren en u er kracht uit put, voor uzelf en voor anderen:

Goede God,

wat brengt mij de toekomst?
Ik vind het zwaar.

Kranten vol wereldnieuws schreeuwen mij toe.
Zij zeggen dat het niet goed gaat:
onze aarde warmt op,
de zeespiegel stijgt,
mensen slaan op de vlucht.

Als ik de toekomst in Uw hand leg,
wilt U mij dan laten zien
welke rol er is voor mij in deze wereld,
wat ik kan doen.

God, neem de zwaarte van mij weg
en laat me zien
hoe ik een mens van Uw toekomst mag zijn
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Met een hartelijke groet,
Ds. Henk Steinvoort



 
terug