dinsdag 26 januari 2021

Dankdienst voor het leven van mevrouw Jacoba Samsom - Molenaar (Coos)

Tijdstip: 
 14:00

Orde van de dankdienst
voor het leven van

Jacoba Samsom – Molenaar
Coos


28 april 1933                      20 januari 2021 
Protestantse kerk te Cothen
Dinsdag 26 januari 2021
Voorganger: Ds. Henk Steinvoort,
ouderling van dienst: Adrie Berkhout,
lector: Janneke Wonink

Allen gaan staan als de overledene wordt binnengedragen

Gabriël Fauré: Cantique de Jean Racine, Op. 11
Schola Cantorum of Oxford * Oxford Camerata
Jeremy Summerly, Conductor * Nicholas Ward, Leader
Lisa Beckley, sopraan * Nicholas Gedge, bas-bariton


WOORD VAN WELKOM


BEMOEDIGING EN GROET

V:         Onze hulp is in de naam van de Heer,
            die hemel en aarde gemaakt heeft,
            die trouw houdt tot in eeuwigheid
            en niet laat varen het werk van zijn handen.
            De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God,
en de inspiratie van de heilige Geest zij met ons allen.
A:        Amen.


AANSTEKEN VAN DE KAARSEN
door de kleinkinderen Lyn en Friso

‘Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.” ‘


DREMPELGEBED


J.S. Bach: Bist du bei mir
Aafje Heynis, zang * Pierre Palla, orgel


WOORDEN VAN HERINNERING
van dochter Astrid


Liefste lied van overzee, deel 2, nr 15 : Ga maar gerust
Tekst: Sytze de Vries * muziek: Jean Sibelius – Finlandia

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind, waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.


UIT DE BIJBEL
Psalm 121  volgens de Willibrordvertaling 2012

1 Een bedevaartslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen:
van welke berg komt mijn hulp?2 Van de HEER komt mijn hulp,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Struikelen laat Hij je niet;
sluimeren doet je wachter niet.
4 Nee, Hij die waakt over Israël
slaapt niet en sluimert niet.
5 De HEER is je wachter,
de HEER, de schaduw aan je rechterzij.
6 Overdag zal de zon je niet steken
en 's nachts de maan niet.
7 De HEER waakt tegen alle kwaad,
Hij zal over je waken.
8 De HEER waakt over je gaan en je komen,
van nu tot in eeuwigheid.


OVERDENKING


Felix Mendelssohn: Hark the herald angels sing
King’s College Choir, Cambridge
Sir David Willcocks


GEBEDEN


WOORDEN VAN UITGELEIDE

Allen gaan staan


J.S. Bach: Jesu, joy of man’s desiring
Dunblane Cathedral Choir, Dunblane Cathedral Trebles Choir
Rosalind MacGowan 
De overledene wordt uitgedragen

We vertrekken naar de begraafplaats van de Protestantse Gemeente aan de Groenewoudseweg.


Bij het graf


WOORDEN VAN AFSCHEID


GRAFLEGGING - STILTE


ONZE VADER

We bidden samen het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.


ZENDING EN ZEGEN
 

terug