28 jan 2024

ZWO

In de afgelopen 3 jaar hebben wij als gemeente via de ZWO een project gesteund dat Syrische vluchtelingen hielp om een nieuw bestaan op te bouwen in o.a. Libanon. In deze 3 jaar hebben we dank zij uw steun alles bij elkaar ruim 4000 euro kunnen overmaken hiervoor. Nu is het tijd voor een nieuw project. De commissie heeft gekozen voor een project van Kerk in Actie: Hulp aan kwetsbare mensen in Moldavië.
Moldavië is het armste land van Europa. De werkloosheid in dit land is enorm hoog en Moldavië kent geen zorgstelsel van de overheid. Vanwege de grote armoede trekken veel inwoners naar het buitenland om daar te werken. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter.
Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. De kerken stimuleren jongeren om zieke en eenzame ouderen te helpen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Wilt u dit project steunen dan kunt u ook een bedrag overmaken op de rekening van de ZWO, rekening nummer NL84RABO 0373 7447 81 tnv ZWO Commissie Cothen, onder vermelding van Moldavië.
 
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 28 april tot en met 9 juni 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.