Collectes

Collectes voor de komende periode:
30 oktober: Zambia, uitzending Thijs en Marike Blok. In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, samen met hun Zambiaanse collega’s, opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.
Voor wie meer over dit project wil lezen: volg het weblog van Thijs en Marike Blok: kerkinactie.nl/blogblok
6 november: Samen gedenken in dorp of stadswijk
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.
13 november: Dankdagcollecte - Opstaan voor een menswaardig bestaan in Pakistan
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.
Wat betekent dit project voor Framan?
Framan Manzoor, vader van drie kinderen, heeft samen met zijn vrouw een klein stukje grond. Toch stond het water hen de afgelopen jaren aan de lippen. De opbrengsten liepen terug, maar de kosten stegen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en door de huur van een irrigatie-installatie en tractor. Noad, de lokale partnerorganisatie van Kerk in Actie, leert Framan en andere boeren alternatieve landbouwmethoden aan, waarbij de bodem niet uitgeput raakt en de opbrengsten weer stijgen. Framans land levert nu zoveel op dat hij niet alleen zijn gezin kan onderhouden, maar zelfs groente kan verkopen.
20 november: De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.
Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in storytelling (Simply the Story), een succesvolle interactieve bijbelvertelmethode. Arbeidsmigranten krijgen het bijbelverhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven. Het Bijbelgenootschap wil elk jaar 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de storytellingmethode. Op deze manier worden zo’n 5500 arbeidsmigranten actief betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn.
27 november: Kwetsbare kinderen in Colombia
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.
4 december: Creëren van banen voor Syrische vluchtelingen
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
11 december: Kinderen in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.
18 december: Jong Protestant – de betekenis van Kerst
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.
terug