Collectes

Collectes voor de komende periode:
10 juli: Hospice Wijk bij Duurstede: De hospice biedt inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en omgeving die thuis niet kunnen sterven een huiselijke omgeving, waar zij in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven en hun naasten. De hospice is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. Om de hospice voor nu en in de toekomst draaiende te houden, zijn financiële bijdragen onontbeerlijk.
17 juli: India, onderwijs voor kansarme kinderen
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
24 juli: Diaconie
31 juli: Voedselbank Wijk bij Duurstede
7 augustus: Stop hongersnood in Oost-Afrika
Voor meer dan 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt honger, omdat er in bepaalde regio’s al drie jaar nauwelijks regen is gevallen. Door de klimaatcrisis zijn de weersextremen groter geworden. De oorlog in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen doen stijgen en de graanexport laten stagneren. De meest kwetsbare mensen worden het zwaarst getroffen. Kerk in Actie steunt hen met water en voedsel. Help mee.
14 augustus: Egypte, de kerk staat op tegen armoede op het platteland
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of buitenland.
Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. BLESS maakt geen onderscheid in geloof. "We hopen dat de manier waarop we ons werk doen iets losmaakt bij mensen.”
21 augustus: Diaconie
28 augustus: Timon
4 september: Myanmar: een volwaardige plek voor mensen met een beperking
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
11 september: Ziekenzondag
Over het doel van de collecte op ziekenzondag kunt u lezen in ons volgende kerkblad.
terug

Agenda

Zondagsdienst

zo 14 aug 2022 om 10:00

Zondagsdienst

zo 21 aug 2022 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 28 aug 2022 om 10:00

Zondagsdienst

zo 04 sep 2022 om 10:00

Startzondag en ziekenzondag

zo 11 sep 2022

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 juli tot en met 11 september 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.