Collectes in Corona tijd

Nu de kerk gesloten is en we de diensten alleen online kunnen volgen, kunnen we geen fysieke collectes houden in de kerk. Toch willen we goede doelen blijven steunen en gaat het kerkenwerk gewoon door. We willen u daarom vragen toch bij te dragen aan de wekelijkse collectes, door uw gaven over te maken naar de diaconie en de kerkvoogdij.

Om dat voor u wat makkelijker te maken, hebben we de komende collectes van de diaconie voor u op een rijtje gezet:
 
17 jan                            Goed toegerust aan de slag in de kerk: Ondersteuning van gemeenten, o.a. voor trainingsaanbod voor professionals en vrijwilligers binnen de protestantse kerk
24 jan Een kerk van betekenis: Missionair werk binnen kerkelijke gemeentes in Nederland.
31 jan Schuldhulpmaatje: zij helpen mensen met problematische schulden om hun financiën weer op orde te krijgen.
7 febr Bangladesh: beter bestand tegen water. Hulp na een overstroming, maar ook voorbereiding op een overstroming.
14 febr     Ethiopië: noodhulp en rampenpreventie.
21 febr Moldavië: de kerk helpt kwetsbare mensen.
28 febr Eigen diaconie
7 mrt Voedselbank: in deze tijd, waarin nog steeds veel mensen hiervan afhankelijk zijn, willen we de voedselbank in  Wijk bij Duurstede financieel ondersteunen.
14 mrt Boerinnen in Ghana: Kerk in Actie helpt vrouwen in Ghana een eerlijke prijs te krijgen voor hun landbouwproducten en met het opzetten van spaargroepen. Hier profiteert hun hele gezin van.
 
Uw gave voor de diaconie kunt u overmaken naar rekening
NL 72 RABO 0373 7448 03 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Cothen.
(let op, dit is een nieuw nummer!)  Graag onder vermelding van het doel (dikgedrukte tekst)

De collectes van de kerkvoogdij zijn bestemd voor de eigen gemeente en hebben betrekking op de kosten die we maken voor het in stand houden en ondersteunen van kerkelijke activiteiten en het onderhoud van zaken.
Uw gave voor de Kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekening
NL 57 RBRB 0979 5968 66 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
terug

Agenda

Dankdienst overlijden mevrouw Jacoba Samsom - Molenaar (Coos)

26 jan 2021 om 14:00

Zondagsdienst

31 jan 2021 om 10:00 uur

Zondagsdienst

07 feb 2021 om 10:00 uur

Zondagsdienst

14 feb 2021 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.


Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

 
                            LIVE STREAM

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.