Collectes in Corona tijd

Nog steeds kunnen we de kerkdiensten slechts online volgen en kunnen we onze collectes niet op de normale manier doen. Wel willen we goede doelen blijven steunen en lopen de kosten voor het normale kerkenwerk gewoon door. Daarom willen we u vragen uw gaven voor de wekelijkse collectes over te maken naar de diaconie en de kerkvoogdij.
Voor de komende weken staan de volgende collectes van de diaconie gepland:

9 mei: Hulp aan Syrische vluchtelingen: Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 

13 mei (Hemelvaartsdag): Stichting Schuldhulpmaatje Wijk bij Duurstede: Deze stichting is actief in Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en Overlangbroek. Mensen met ernstige financiële problemen worden geholpen om weer grip te krijgen op hun situatie en zo te werken aan een normale toekomst.

16 mei: Stichting Kinderzorg Utrecht: De Stichting Kinderzorg Utrecht helpt kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zij kunnen in de positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren die nergens anders geholpen kunnen worden door middel van een financiële ondersteuning en biedt perspectief in een schijnbaar uitzichtloze situatie. 

23 mei (Pinksteren): Bijbellezen in Egypte: Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!

30 mei: Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

6 juni: Kwetsbare vrouwen in Oeganda: Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

13 juni: De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn.
Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

20 juni: Noodhulp Griekenland: Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

Uw gave voor de diaconie kunt u overmaken naar rekening NL 72 RABO 0373 7448 03 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Cothen.
Graag onder vermelding van het doel (dikgedrukte tekst)

De collectes van de kerkvoogdij zijn bestemd voor de eigen gemeente en hebben betrekking op de kosten die we maken voor het in stand houden en ondersteunen van kerkelijke activiteiten en het onderhoud van zaken. Uw gave voor de Kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekening NL 57 RBRB 0979 5968 66 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
 
terug

Agenda

Zondagsdienst

16 mei 2021 om 10:00 uur

Pinksteren

23 mei 2021 om 10:00 uur

Zondagsdienst

30 mei 2021 om 10:00 uur

Zondagsdienst

06 jun 2021 om 10:00 uur

Zondagsdienst

13 jun 2021 om 10:00 uur

Zondagsdienst

20 jun 2021 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 9 mei tot en met 20 juni 2021.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.