Collectes

28 april: SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje Wijk bij Duurstede is actief in de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Hun werk is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken. Ze bereiken mensen via hun netwerkaanpak en bieden hulp met getrainde vrijwilligers. Deze vrijwilligers, ook wel Maatjes genoemd, bieden begeleiding en ondersteuning. Centraal staan hierin gedragsverandering en begeleiding naar financiële zelfredzaamheid.

5 mei: Oekraïne, steun voor inwoners en ontheemden
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.
Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. 
Wat betekent dit project voor Uliana?
“Ik woon met mijn familie in Kharkiv. In de eerste maanden van de oorlog woonden we in het metrostation. Buiten was het gevaarlijk door alle beschietingen. Het was best eng toen we weer naar huis mochten. Zouden er nog meer bommen vallen? Alles is veranderd sinds de oorlog. Alle schoollessen zijn online, dat is heel saai. Iedereen maakt zich zorgen. Mijn ouders zijn altijd bang dat het luchtalarm afgaat en ik niet kan schuilen. De situatie in onze stad is slecht, de wegen zijn kapot en we kunnen nauwelijks aan eten komen. Ik kan niet wachten tot de oorlog voorbij is.”
Meer lezen: kerkinactie.nl/oekraine

9 mei:  Kerk zijn voor en met elkaar
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat bij hen leeft en zich te ontwikkelen.
In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/diaconaatnederland

12 mei: ZWO project Moldavië
In januari heeft u hier in het kerkblad uitgebreid over kunnen lezen en hebben we in een speciale ZWO-dienst informatie gegeven over dit project. Nog even in het kort:  Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

19 mei: Pinkstercollecte: Bangladesh, gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.
Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
Wat betekent dit project voor Rani?
“Iedere week komen kinderen uit ons dorp bij elkaar voor de zondagsschool. Ik ben één van de leidsters, en heb met steun van Kerk in Actie een training gevolgd. Daar heb ik geleerd hoe we kinderen kunnen motiveren om te komen, en onderwijs kunnen geven over het geloof. We vertellen verhalen uit de Bijbel, zingen met elkaar en laten zien hoe je kunt bidden. Ik hoop dat kinderen door alles wat ze hier leren opgroeien tot sterke volwassenen, vind het heel belangrijk en mooi dat ze hier meer over God horen.”

26 mei: Missionair werk, online platform voor jongeren
Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God.
Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.

2 juni: Stichting Timon
Deze organisatie richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

9 juni: Diaconie
Door regelmatig te collecteren voor onze eigen diaconie houden we onze reserves op peil, kunnen we onze verplichte afdrachten doen en vullen we de wekelijkse collectes aan tot een bedrag van 50 euro als de opbrengst minder is dan dat bedrag.

 
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 28 april tot en met 9 juni 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.