Collectes in Corona tijd

Nu de kerk gesloten is en we de diensten alleen online kunnen volgen, kunnen we geen fysieke collectes houden in de kerk. Toch willen we goede doelen blijven steunen en gaat het kerkenwerk gewoon door. We willen u daarom vragen toch bij te dragen aan de wekelijkse collectes, door uw gaven over te maken naar de diaconie en de kerkvoogdij.
Voor de komende weken staan de volgende collectes van de diaconie gepland:
 
14 maart:    Boerinnen in Ghana: Kerk in actie helpt vrouwen in Ghana een eerlijke prijs te krijgen voor hun landbouwproducten en met het opzetten van spaargroepen. Hier profiteren hun gezinnen van.
21 maart:   Javaanse boeren: Op het Indonesische eiland Java wonen veel boeren gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk  boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen zij een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer nieuwe landbouwmaterialen kopen.
28 maart:  PaasChallenge JOP: De PaasChallenge is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze Challenge wordt gehouden in de week voor Pasen. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het Paasverhaal en ontdekken ze wat de betekenis van Pasen is.
1 en 3 april: Voedselbank Wijk bij Duurstede: Op Witte donderdag en Stille zaterdag collecteren wij voor de Voedselbank in Wijk bij Duurstede. Door de coronacrisis hebben veel gezinnen te maken met verminderde inkomsten en moeten zij een beroep doen op de Voedselbank.
4 april:    Zuid-Afrika: Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. De jongeren leren creatieve en sociale vaardigheden waardoor zij weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.
11 april:   Hospice Wijk bij Duurstede: De hospice biedt inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en omgeving die thuis niet kunnen sterven een huiselijke omgeving, waar zij in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven en hun naasten. Ook in deze tijd van het Coronavirus hebben zij hun deuren geopend, waarbij ze zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. De hospice is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. Om de hospice voor nu en in de toekomst draaiende te houden, zijn financiële bijdragen onontbeerlijk.
18 april:    Eigen diaconie
25 april:   Asielzoekerscentra: Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 18 jaar. Zij hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra Door onder andere muziek, dans, theater, film en fotografie willen zij de talenten van de jonge asielzoekers tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
2 mei:    De kerk als thuisplek voor jongeren: Kinderen en jongeren verdienen een plek in de kerk. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen.


Uw gave voor de diaconie kunt u overmaken naar rekening NL 72 RABO 0373 7448 03 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Cothen.
Graag onder vermelding van het doel (dikgedrukte tekst)

De collectes van de kerkvoogdij zijn bestemd voor de eigen gemeente en hebben betrekking op de kosten die we maken voor het in stand houden en ondersteunen van kerkelijke activiteiten en het onderhoud van zaken. Uw gave voor de Kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekening NL 57 RBRB 0979 5968 66 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
 
terug