Contactpersonen

Bezoek ouderen

de heer Wim Vos
0343-561563

Kerkblad

redactie kerkblad
mevrouw Ellen van Cooten
06-42525111
ellen.cooten@hetnet.nl

Abonnement op het kerkblad
mevrouw Jaqueline Luiten
0343-563362
j.luiten1967@gmail.com

Kerkenraad

de heer Maas Merkens (ouderling - voorzitter)
0343-562662
info@debrienenshof.nl

de heer Piet Hoekstra (ouderling - scriba)
06-22491870
scriba@protestantsegemeentecothen.nl

mevrouw Adrie Berkhout (ouderling met bijzondere opdracht: rouw en trouw, oecumene en liturgie)
0343-561532
berkhout.adrie@gmail.com

mevrouw Lea van Zanten (ouderling)
0343-759632

mevrouw Eveline Muller (ouderling - kerkrentmeester)
06-44750611
mulleraf@xs4all.nl

mevrouw Gea van Eck (diaken)
0343-563680
geavaneck65@gmail.com

Ds. Henk Steinvoort (predikant)
0343-561363
henk.steinvoort@steinvoort.eu

Kerkrentmeesters

mevrouw Eveline Muller (ouderling - kerkrentmeester)
06-44750611
mulleraf@xs4all.nl

de heer Cor van Vulpen
06-50608363
gonnievanvulpen@gmail.com

Kraambezoek

mevrouw Willie Nieuwhoff
0343-562919
hansnieuwhoff@planet.nl

Ledenadministratie

de heer Bert van Zanten
0343-759632
scriba@protestantsegemeentecothen.nl

Nieuw-ingekomenen

mevrouw Jannie Doeser 
0343-562635

mevrouw Tineke Weide
06-57602080
tinekeweide@gmail.com

Organisten

de heer Johan van Doorn
mevrouw Tineke van Doorn
0345-785872
johantinekevandoorn@hccnet.nl

mevrouw Caroline vd. Horst
0343-576034
horstwbd@casema.nl

mevrouw Berdien Liefhebber
0343-573499
berdien.liefhebber@xs4all.nl

de heer Jan Spoel
0343-452374
jmspoel@gmail.com

Preekvoorziening

mevrouw Ria Bötzel
0343-561308
rbotzel@gmail.com

Reservering en beheer begraafplaats

de heer Peter Berkhout
0343- 561532
winamberkhout@gmail.com

Verhuur kerk en kerkhuisjes

de heer Dik van de Pavert
0343-561513
d.v.d.pavert@kpnmail.nl

Verhuur volkstuintjes

de heer Arie Hoogendijk
0343-561643 of 06-18627585
f2hariehoogendijk@hetnet.nl

Verjaardagsbus

mevrouw Ria van Barneveld
riavanbarneveld@gmail.com

mevrouw José van de Vaart
0343-562380

55+ groep

mevrouw Renny Steinvoort
0343-561363
renny@steinvoort.eu

Website

mevrouw Ellen van Cooten
ellen.cooten@hetnet.nl

Zanggroep

de heer Johan van Doorn
mevrouw Tineke van Doorn
0345-785872
johantinekevandoorn@hccnet.nl

ZWO

de heer Anton van Barneveld
avb.cothen@casema.nl

mevrouw Gea van Eck
0343-563680
geavaneck65@gmail.com

mevrouw Willie Nieuwhoff
0343-562919
hansnieuwhoff@planet.nl

terug