Van de oud-dominee en zijn vrouw

Met een dankbaar gevoel kijken wij terug op onze tijd in Cothen en op de dienst van zondag 4 februari waarin formeel aan die tijd een einde kwam.

Op 14 januari 2018 maakten we voor het eerst kennis met de Protestantse gemeente te Cothen in een warme en sfeervolle dienst, na eerdere verkennende gesprekken met de beroepingscommissie. Wat hebben we daarna veel met u en jullie meegemaakt.
We leerden elkaar over en weer kennen, deelden lief en leed, ondergingen samen de corona pandemie. We vierden jaar in, jaar uit met elkaar het Kerstfeest, de Dagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, beleefden momenten van bezinning tijdens de Veertigdagentijd en Advent. Er werden kinderen gedoopt, doopleden legden belijdenis af van hun geloof en overleden gemeenteleden werden na woorden van afscheid toevertrouwd aan de aarde of het vuur. Nieuwe technische faciliteiten werden in het kerkgebouw geïnstalleerd: een LCD scherm, een livestream installatie en een nieuwe installatie voor geluid en beeld, ook in de consistorie. En de gemeente kreeg de beschikking over vier prachtige nieuwe antependia, de liturgische kleden over de tafel voor in de kerk. De kerstlichtjeswandeling ontstond en leidde tot andere nieuwe initiatieven, zoals ‘Eten bij Agnes’ en ‘Cultuur bij Agnes’.
Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van veel mensen uit en van buiten onze kerkelijke gemeente. Ieder droeg naar vermogen haar of zijn steentje bij aan het welslagen van zoveel goede gebeurtenissen en activiteiten. Als lid van de kerkenraad, als meer of minder structureel betrokken vrijwilliger, als ‘gewoon’ gemeentelid of als dorps- of buurtgenoot. Ons past grote dank daarvoor. Met elkaar lieten we zo zien wat het betekent om als kerkelijke gemeente met elkaar het lichaam van Christus te zijn in de wereld. In woord en daad hebben we met elkaar, met vallen en opstaan, geprobeerd aan de wereld om ons heen iets te laten zien van Gods aanwezigheid, ook onder ons. En daarvoor ook plannen gemaakt voor de toekomst.
Tot dat alles werden we als medeleden van de gemeente bemoedigd in de zondagse erediensten. Waarin werd gelezen uit de Bijbel, Gods Woord, het goede nieuws van Gods komende koninkrijk werd verkondigd en de muziek klonk. Waarin we stil werden voor de ontmoeting met God, onze gebeden zegden en onze psalmen en andere liederen zongen. Niet in de laatste plaats, maar veeleer in de allereerste plaats zij daarvoor dank aan de Eeuwige, onze God.
We hebben de gemeente nu losgelaten. We weten de gemeente in de vertrouwde handen van de Heer onze God die niet loslaat het werk waarmee zijn handen zijn begonnen. We wensen de gemeente, haar leden en heel Cothen een goede toekomst toe, waarin het licht van Pasen de richting blijft wijzen.

Veel dank ook voor al hetgeen u en jullie hebben gedaan om ons afscheid van de gemeente te maken tot een voor ons onvergetelijke gebeurtenis:
de prachtige, warme uitnodiging voor de dienst, de medewerking aan de dienst en de afsluiting daarvan, de ontmoeting in de pastorie na afloop van de dienst en al hetgeen we verder op 4 februari hebben mogen meemaken.
We zijn dankbaar voor de lieve woorden die tot ons werden gericht tijdens en na afloop van de dienst, gesproken, gezongen of geschreven op de kaartjes aan de tulpen. En natuurlijk voor de prachtige prent van de kerk en de andere cadeaus waarmee we werden bedacht.
Cothen zal altijd een bijzondere plek houden in ons hart.

Renny en Henk Steinvoort
 
terug

Livestream

Via deze link kunt u onze diensten volgen via de livestream.

Agenda

Zondagsdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Zondagsdienst

zo 02 jun 2024 om 10:00

Zondagsdienst

zo 09 jun 2024 om 10:00

Collectes

Klik hier voor de collectes van 28 april tot en met 9 juni 2024.

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Volg ons op

    
                            

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.