Uit de pastorie

We hebben met het uitbrengen van het nieuwe kerkblad gewacht tot na de persconferentie van dinsdag 14 december, waarin de regering liet weten wat de stand van zaken is met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De dalende trend van het aantal besmettingen in de week ervoor lijkt zich door te zetten. Maar er wordt ook rekening mee gehouden dat de omikron variant kan gaan zorgen voor een toename van het aantal besmettingen. Want die variant lijkt besmettelijker te zijn, hoewel de bijbehorende ziekteverschijnselen enigszins mee lijken te vallen.
Al bijna twee jaar steekt het corona virus nu een spaak in het wiel van ons dagelijks leven. Het virus gaat zijn ongekende gang. Vooralsnog zullen we hiermee moeten leren leven. Maar dat valt niet mee, zeker niet nu het donkerder om ons heen wordt doordat de dagen korten en de nachten langer worden. Het is de tijd dat existentiële vragen de kop opsteken. Wat hebben we nodig? Waar kunnen we echt niet buiten? Welke keuzen maken we ten aanzien van onze gezondheid en die van de mensen om ons heen? Wat blijft er nog over van vrijheid als mijn individuele keuze het samenleven belemmert? 
Als ouders of grootouders zien we dat ook de generaties na ons met dit soort vragen worstelen, misschien zelfs nog wel meer dan wij zelf. Want het valt niet mee wanneer je thuis moet werken en tegelijkertijd je kinderen moet bezighouden omdat ze besmet zijn of in quarantaine thuis moeten blijven. En de sluiting van het uitgaansleven na 5 uur ’s middags maakt het leven er ook niet gezelliger op. 
Het lijkt telkens of van alles ons wordt ontnomen.

Advent
Maar gelukkig leven we nu ook in de tijd Advent. Met elkaar verwachten we de komst van het kerstkind. We kunnen het haast niet geloven. We zijn er misschien zelfs een beetje sprakeloos van. Net als Zacharias die totaal onverwacht een stem hoort van een bode van God: de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Ook Maria kreeg bezoek van een bode van God, die tegen haar zei: ‘De Heer is met je. Je zult een zoon krijgen. Zoon van de Allerhoogste zal hij worden genoemd. Aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Dat is de verwachting die ons op de been houdt. Het licht van Christus. Dat mogen we doorgeven. Tijdens de jaarlijkse adventsviering voor oudere gemeenteleden op 15 december luisterden we niet alleen naar het kerstevangelie uit Lucas, maar ook naar een mooi kerstverhaal. Het ging over een vader, een kunstenaar, en zijn zoon. Beiden zorgden ze voor licht. Waar hebben we dat ook al weer eerder gehoord? In elk geval ook in de Bijbel
En we luisterden naar de oproep van Stef Bos in zijn lied: ‘Geef licht’. Het lied eindigt als volgt:

Ik stak mijn kop onder de grond, maar de haan bleef maar kraaien.
Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken.
Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen.

En Hij geeft licht, Hij geeft licht,
Geeft een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is
Geef licht, geef licht, geef alles wat je hebt
Dus geef de liefde een gezicht. En geef licht.

Terugblik
Op zondag 7 november vond de jaarlijkse gedachtenisdienst plaats voor de vijf gemeenteleden die ons in het jaar daarvoor zijn ontvallen.  Omdat de ‘anderhalve meter regel’ toen nog niet opnieuw was ingevoerd, kon een relatief groot aantal familieleden van de overledenen de dienst bijwonen. Dat deed goed, niet alleen voor de families maar ook voor de andere gemeenteleden die aanwezig waren. We waren er dankbaar voor.

Vooruitblik
Het kerstfeest komt steeds dichterbij.
Vanuit de ouders van jonge kinderen is het initiatief gekomen om een kinderkerstfeest te organiseren. Daar werken we natuurlijk graag aan mee. We hopen dat veel ouders met hun jonge kinderen van de partij zijn, in ons kerkgebouw, op vrijdag 24 december om 4 uur ’s middags. Zij moeten zich daarvoor wel opgeven (dit kan via berkhout.adrie@gmail.com).
Die avond is er een kerstnachtviering, om 20.00 uur (dit aanvangstijdstip is gekozen in verband met het Festival of Lessons and Carols in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede, dat dezelfde avond vanaf 21:00 via een livestream kan worden gevolgd). Gezien de corona maatregelen zal de kerstnachtdienst een kerkdienst zijn met uitsluitend het ‘personeel’: naast de voorganger een ouderling en diaken, een organist en ten hoogste vier voorzangers, iemand die de live-stream bedient en een koster. De andere gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om de dienst via YouTube te volgen. De link daarvoor treft u aan op www.protestantsegemeentecothen.nl .
Zaterdag 25 december is het de Eerste Kerstdag. ’s Ochtends zal er dan een dienst zijn in onze kerk. In verband met de ‘anderhalve meter maatregel’ moet het aantal kerkgangers helaas beperkt zijn. Zoals gebruikelijk in deze corona tijd, moeten zij zich wel opgeven, want vol = vol.

De jaarwisseling
Helaas zal er dit jaar op oudejaarsavond geen avondgebed zijn, omdat het lastig is de sfeer van een avondgebed op te roepen in een viering die alleen on-line kan worden gevolgd. Het zou goed zijn geweest om als gemeente met elkaar het jaar 2021 af te sluiten, om zo getroost het nieuwe jaar 2022 in te gaan. Want 2021 was voor velen, net als 2020, een pijnlijk jaar.
De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef een mooie tekst over de pijn die je in een jaar mag ondervinden en de troost die je desondanks helpt het nieuwe jaar in te gaan; een vertaling ervan is als Lied 511 opgenomen in ons Liedboek. Vers 2 luidt als volgt:

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
Bonhoeffer behield zijn vertrouwen in de toekomst, ook toen hij door de Nazi’s gevangen was genomen. Hij mocht het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer meemaken. Maar toch schreef hij vanuit zijn dodencel, volvertrouwen, in het laatste vers van het lied:
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Het nieuwe jaar 2022.
 
We wensen elkaar een goed, voorspoedig en bovenal gezond 2022 toe.
In Culemborg bedachten ze een mini-project rond een originele nieuwjaarswens voor het hele dorp of de hele stad. Ze ontwierpen een poster ‘Rooskleurig’ die voor het raam kan worden gehangen om iedereen een duwtje te geven de toekomst rooskleurig te gaan zien. Die posters kunnen worden uitgedeeld aan zoveel mogelijk mensen: kerkgangers, bezoekers van activiteiten, enzovoort, met het verzoek: hang hem voor je raam en laat hem zo lang mogelijk hangen. Als een statement, ter bemoediging van de voorbijgangers.
We hebben een groot aantal van die posters ontvangen en hopen deze met en na kerstmis in Cothen te verspreiden. Doet u ook mee? Als u een mailtje stuurt naar berkhout.adrie@gmail.com , zorgen we ervoor dat u een of meer posters ontvangt. Ook vrijwilligers voor de verspreiding kunnen zich bij Adrie aanmelden.

Zondag 23 januari hopen we in ons kerkgebouw een oecumenische viering te hebben met de RK kerk van Cothen. We sluiten dan de jaarlijkse ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’ af. In 2022 staan christenen tijdens die week stil bij de ster van Bethlehem. Kerken uit het Midden-Oosten kozen deze ster als thema naar aanleiding van het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 2. Dat hoofdstuk vertelt het verhaal van de ‘Wijzen uit het Oosten’; de NBV21 noemt hen ‘magiërs’. Zij zagen een bijzondere ster en volgden deze. Zo vonden zij het kindje Jezus. Jezus wijst ons de weg naar de toekomst.

Tot slot
Ook in de kerstnachtdienst zal het gaan over het Licht/licht dat de weg wijst naar de toekomst. Een barst in de duisternis om ons heen is al voldoende om ons het licht te laten zien. Leonard Cohen zong er een lied over. We hopen het in de kerstnachtdienst te laten horen. Degenen die nieuwsgierig zijn, kunnen het alvast opzoeken op YouTube.
Hieronder volgt de tekst, met ernaast een (vrije) vertaling in het Nederlands.
 
Anthem
 
Lofzang
The birds they sang
at the break of day
Start again
I seem to hear them say
Do not dwell
on what has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars
they will be fought again
The holy dove
she will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Ring the bells
that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.

We asked for signs
and the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every single government --
signs for all to see.

I can't run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they've summoned,
they've summoned up
a thundercloud
and they're gonna to hear from me.

Ring the bells
that still can ring.
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in. 

You can add up the parts
but you won't have the sum
You can strike up the march,
on your little broken drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.

Ring the bells
that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.

Ring the bells
that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
De vogels, ze zongen 
bij het ochtendgloren
Begin opnieuw
denk ik dat ze zeggen
Blijf niet steken
in wat voorbij is
of wat je hoopt dat komt.
Oorlogen
zullen er altijd zijn
De heilige duif
wordt altijd weer gevangen
omgekocht en verkocht
telkens weer opnieuw
de duif is nooit vrij

Laat alle klokken luiden
die het nog kunnen
Het hoeft niet allemaal perfect te zijn
Er zit in alles wel een barst
daardoor komt het licht naar binnen.

We vroegen om tekenen
en die kregen we te zien:
de geboorte vergeten
het huwelijk uitgezeten
Ja, de nalatenschap
van elke regering, steeds weer --
tekenen voor iedereen.

Ik kan niet verder 
met al dat onrecht om me heen
moordenaars aan de top
met hun vrome gebeden
die luid klinken
hebben ze gezorgd voor 
een donderwolk
en ze zullen nog van mij gaan horen

Laat alle klokken luiden
die het nog kunnen
Het hoeft niet allemaal perfect te zijn
Er zit in alles wel een barst
daardoor komt het licht naar binnen.

Je kunt zelf een steentje bijdragen
maar niet het geheel tot stand brengen
Je kunt de mars op gang brengen,
Met je kleine kapotte trommel
Ieder die dat initiatief een warm hart
toedraagt, zal volgen
als een vluchteling

Laat alle klokken luiden
die het nog kunnen
Het hoeft niet allemaal perfect te zijn
Er zit in alles wel een barst
daardoor komt het licht naar binnen.

Laat alle klokken luiden
die het nog kunnen
Het hoeft niet allemaal perfect te zijn
Er zit in alles wel een barst
daardoor komt het licht naar binnen.
Daardoor komt het licht naar binnen.
Daardoor komt het licht naar binnen.

Ik hoop dat u mee gaat kijken naar de kerstnachtviering en/of dat we u en jou mogen begroeten in een of meer van de vieringen die elke zondagmorgen worden gehouden, en daar bovenop ook op Eerste Kerstdag, telkens om 10 uur.
Mede namens mijn vrouw Renny wens ik u en jou gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Met hartelijke groet, Ds Henk Steinvoort
terug

Agenda

Zondagsdienst (oecumenische viering)

zo 23 jan 2022 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 19 december 2021 tot en met 30 januari 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.