zondag 10 oktober 2021 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. H. Steinvoort

Collecte: geloofsopvoeding door ouders (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Orde van dienst zondag 10 oktober 2021 Protestantse Gemeente Cothen
voorganger: Ds. Henk Steinvoort, ouderling en lector: Piet Hoekstra,
diaken: Lenie Schouten, organist: Caroline van der Horst,
koster: Dik van de Pavert, bediening live-stream: Arie Hoogendijk

Orgelspel


VOORBEREIDING

Stilte

Welkom

Lied 221: 1, 2 – Zo vriendelijk en veilig als het licht

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
            Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Psalm 119 : 1, 40 – Welzalig wie de rechte wegen gaan

Drempelgebed / gebed om ontferming

Glorialied : Lied 304 – Zing van de Vader die in den beginne


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel / Inleiding op de lezingen

Eerste lezing: Exodus 13 : 17 – 22

Lied 32 uit de bundel Zangen van zoeken en zien – Ga met ons mee op onze wegen
Tekst: Henk Jongerius, muziek: Chris van Bruggen

2 Schenk ons een woord als wij U roepen.
Wees ons een licht op onze weg.
Wil ons niet eindeloos beproeven.
Toon dat het waar is wat Gij zegt.

3 Ga voor ons uit in nacht en duister.
Wek in ons hoop voor elke dag.
Maak U niet waar in macht en luister
maar in een mens die op ons wacht.

4 Schenk ons het brood om van te leven.
Toon ons de Mens die op U bouwt
en onze kracht wordt tot vergeven.
Naam die ons duurzaam gaande houdt.

Evangelielezing:  Johannes 8: 12 – 20

Lied 313 : 1, 2, 5 – Een rijke schat van wijsheid

Uitleg en verkondiging

Lied 313 : 3, 4 – vervolg Een rijke schat van wijsheid


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gebed van de Heer

Mededelingen en collectes

Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan


ZENDING EN ZEGEN

Zegen met gezongen Amen


Orgelspel

 

terug

Agenda

Zondagsdienst (oecumenische viering)

zo 23 jan 2022 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 19 december 2021 tot en met 30 januari 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.