zondag 5 december 2021 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. J. Plante

Collecte: Kinderen in Rwanda (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

ORDE VAN DIENST

Zondag 5 december 2021
Tweede zondag van Advent
Kleur: paars
Protestantse Gemeente Cothen
Aanvang: 10.00 uur

INTREDE
Inleidende orgelmuziek
Een woord van welkom door de ouderling van dienst
-           Intredelied, Psalm 80: 1, 2
–          Moment van stilte
-   Bemoediging en Groet
–  Het aansteken van de kaarsen bij de Bijbel
– Toelichting liturgisch bloemschikken
–  Lied, 439: 1, 2

KYRIE EN GLORIA
– Gebed voor de nood van de wereld en vanwege ons menselijk tekort
– Lied, 463: 1, 2, 3
Woorden van levensrichting, Mt.7: 1 – 5

DIENST VAN HET WOORD
-           Gebed van de zondag
-           Schriftlezing (Eerste Testament),Maleachi 3: 1 – 4 (lector
–  Schriftlezing (Tweede Testament) , Lucas 1: 26 – 38 (voorganger)
–  Lied, 433: 1, 2  (Advents-stapellied)
-           Uitleg en Verkondiging
–  Orgelmuziek (meditatief)
-           Lied, 441: 1, 2, 3
                                                          
DIENST VAN GEBEDEN  EN  GAVEN
-           Dienst der gebeden
                                   -           Lofprijzing
                                   -           Voorbeden     
                                   -           Stil gebed
                                   -           Onze Vader


-           Dienst van de gaven
                                   –  Mededelingen                   
                                   –          Aankondiging en oproep collecten
                                   – Collecte  (orgelmuziek)

ZENDING EN ZEGEN
-           Lied, 442
-           Uitzending                 
                              v.----------tekst
-   Zegen ---------         Gemeente: Amen
-           Uitleidende orgelmuziek
 

terug

Agenda

Zondagsdienst (oecumenische viering)

zo 23 jan 2022 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 19 december 2021 tot en met 30 januari 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.