zondag 12 december 2021 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. D.M. van der Wel

Collecte: Ouderen kerstviering (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.
Cothen
12 december 2021
Derde Advent

Welkom door de dienstdoende ouderling
Aanvangslied (staande)                     NLB 435: 1 en 2               
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

Uitleg bij de liturgische bloemschikking
Stapellied 433 - 3

Gebed om ontferming
Lied:                                                   Psalm 85: 1                                               

Gebed bij de opening van de het Woord
Schriftlezing 1:                                    1 Samuel 2: 1 – 10          De lofzang van Hanna
Lied:                                                   NLB 157a: 1 en 2
Schriftlezing 2:                                    Lucas 1: 39 – 56            De lofzang van Maria                       
Lied:                                                   NLB 157a: 3 en 4 
Uitleg en verkondiging             Thema: Alles wordt anders
Luisterlied:                                         Psalm 2 https://www.youtube.com/watch?v=MY3YJV8TnWA                                    
Apostolicum
Luisterlied:                                         De hemelen roemen
                                                https://www.youtube.com/watch?v=iMdkHR4FBK0                                                  

Dankgebed –  Voorbeden  - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied (staande)                                    NLB 438; 1, 3 en 4 God lof! Nu is gekomen
Zegen en gezongen ‘amen’

 

terug

Agenda

Zondagsdienst (oecumenische viering)

zo 23 jan 2022 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 19 december 2021 tot en met 30 januari 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.