zondag 19 december 2021 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. M.A. de Hoog

Collecte: Stabiel thuis voor kinderen (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Protestantse Gemeente te Cothen

Orde van dienst zondag 19 december 2021 – vierde Adventn in de bol 

 

Voorbereiding
Welkom
Aanvangslied (staande): Lied 473: 1 en 2
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft” 
Uitleg liturgische bloemschikking
Stapellied 433: 1 t/m 4
(Kyrie)gebed, aansluitend Lied 438: 4

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Eerste schriftlezing: Lucas 1: 39-45  door lector
Lied 157a: 1 en 2
Tweede schriftlezing: Micha 5: 1-6 
Lied: 157a: 3 en 4
Overweging 
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied:  Taizé.19 Magnificat:

 

Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten 
Slotlied (staande): Lied 462: 1, 2, 5 en 6
Zegen en gezongen ‘amen’

 

terug

Agenda

Zondagsdienst (oecumenische viering)

zo 23 jan 2022 om 10:00 uur

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 19 december 2021 tot en met 30 januari 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.