zondag 23 januari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst (oecumenische viering)
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort

Collecte: Missionair werk, kerk in, van en voor het dorp (klik hier voor uitleg collectes)

In navolging van de richtlijn van de PKN willen we graag gelegenheid bieden aan een vijftiental mensen om deze dienst bij te wonen. Opgave vooraf bij Adrie Berkhout is noodzakelijk.

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Voorganger: Ds Henk Steinvoort
Ouderling: Adrie Berkhout
Collectant: Lieke Vermeer
Lector: Hemmy Donker
Organisten: Tineke en Johan van Doorn
Koster: Cees van Eck
Live-stream: Annelies de Graaf

ORGELSPEL

VOORBEREIDING

Welkom

Lied 1005 : 1 – Zoekend naar licht  

Bemoediging, groet en drempelgebed

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Lied 520 : 1 – De wijzen

Inleiding op de dienst

Lied 520 : 6– vervolg De wijzen

Lofprijzing en schuldbelijdenis

Lied 405 : 1 – Heilig, heilig, heilig

Leefregel  2 Petrus 3 : 17b – 18

Lied 405 : 4 – vervolg Heilig, heilig, heilig

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing: Jesaja 60 : 1 – 6

Psalm 72 : 1, 3 – Geef, Heer, de koning uwe rechten

Tweede lezing: Matteüs 2 : 1 – 12
Lied 521 : 1, 2, 3 – Hij komt niet uit de grote stad

Uitleg en Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Lied 967 : 1 – Zonne der gerechtigheid

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;

en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;

en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;

en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;

en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Lied 967 : 3 – vervolg Zonne der gerechtigheid

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed, Onzevader

Mededelingen

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied 967 : 6, 7 – vervolg Zonne der gerechtigheid

Zending en zegen

ORGELSPEL 
 

terug

Agenda

Zondagsdienst

zo 22 mei 2022 om 10:00

40-dagentijd kalender

 

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes  van 10 april tot en met 22 mei 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.