zondag 10 juli 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. E.J. Hempenius

Collecte: Hospice Wijk bij Duurstede
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied (staande): Liedboek 2013: 100: 1, 2
Stilte
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
(Kyrie)gebed
Loflied: Liedboek 2013: 314

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezing: Openbaring 7:1-8 (lector)
Korte toelichting
Lied: Liedboek 2013: 634: 1
Schriftlezing: Openbaring 7:9-17 (lector)
Lied: Liedboek 2013: 634: 2
Overweging: Openbaring 7:10
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied: Liedboek 2013: 966: 5

Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met het verzoek om intenties opgeschreven in het voorbedenboek op te nemen) - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied (staande): Liedboek 2013: 838: 1, 2, 3
Zegen en gezongen ‘amen’
 

terug

Agenda

Zondagsdienst

zo 14 aug 2022 om 10:00

Zondagsdienst

zo 21 aug 2022 om 10:00

Dienst van Schrift en Tafel

zo 28 aug 2022 om 10:00

Zondagsdienst

zo 04 sep 2022 om 10:00

Startzondag en ziekenzondag

zo 11 sep 2022

Contact

Contact opnemen met onze gemeente?
info@protestantsegemeentecothen.nl.

Collectes

Klik hier voor de collectes van 10 juli tot en met 11 september 2022.
 

Livestream kerkdiensten

Via deze link kunt u de kerkdiensten online volgen.

Volg ons op

   
                            live stream

Website

Heeft u tips, ideeën, suggesties voor deze website?
Mail naar de webmaster.