Zondag 7 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort
Zondagsdienst
Organist: Jan Spoel

Collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Bangladesh) (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Protestantse Gemeente Cothen, zondag 7 februari 2021
Vijfde zondag na Epifanie
Voorganger: Ds Henk Steinvoort
Ouderling: Piet Hoekstra
Diaken: Gea van Eck
Lector: Piet Hoekstra
Organist: Jan Spoel
Koster: Dik van de Pavert
Camera bediening: Wendy Otten

ORGELSPEL - Vater unser im Himmelreich, J.S. Bach (2 bewerkingen)

VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling

Lied 612 – Wij komen als geroepen

Bemoediging en drempelgebed

Psalm 67 – God zij ons gunstig en genadig

Aansteken van de kaarsen door de diaken
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Leefregel: Romeinen 12 : 9 - 21

Lied 974 : 1, 5 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing: Exodus 33 : 12 - 23

Lied 607 : 1, 3 – Gij zijt voorbijgegaan

Tweede lezing: Marcus 1 : 29 - 39

Lied 534 : 1, 2, 4 – Hij die de blinden weer liet zien

Uitleg en Verkondiging

Meditatief muzikaal moment – melodie van lied 837, Cor Kee  

Lied 837 : 1, 2, 4 – Iedereen zoekt U, jong of oud

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de diaken

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed, Onzevader
Telkens na ‘zo bidden wij’ speelt het orgel:

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied 835 : 1, 2, 4 – Jezus, ga ons voor

Zending en zegen

ORGELSPEL -  Praeambulum in F, Heinrich Scheidemann
 

terug