Zondag 14 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. D.M. van der Wel
Zondagsdienst
Organist: Johan/Tineke van Doorn

Collecte: Kerk in Actie - Noodhulp (Ethiopië) (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Inleidend orgelspel    

Welkom

Luisterlied ( staande)              NLB 62: 1 en 5          Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-62/POMS_EO_6368519

Bemoediging en groet

Aansteken kaarsen en Bijbeltekst     

Orgelspel                                Kyrie lied        Psalm 25a       Mijn ogen zijn gevestigd

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing    1:                     Jona 3
Orgelspel                                NLB 313: 1     Een rijke schat
Schriftlezing   2:                     Jona 4
Luisterlied                               NLB 1005: 1, 2, 4 en 5          Zoekend naar licht
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/zoekend-naar-licht/POMS_EO_13050495                                 
Uitleg en verkondiging           Thema: Onterechte boosheid
Meditatief orgelspel

Orgelspel                                NLB 342 alle coupletten In God de Vader ( geloofsbelijdenis )      

Dienst van de gebeden

Mededelingen en toelichting collecten

Luisterlied                               NLB 416: 1, 2 en 4    Ga met God
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc
Zegen, beaamd door               gesproken Amen 
Uitleidend orgelspel
 

terug