Zondag 21 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J. Mulder
Zondagsdienst
Organist: Berdien Liefhebber

Collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië) (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen.


Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Welkomstlied: Lied 288 (1 vers)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 67: 1

Gebed

Zingen: Lied 67: 3

OvD geeft uitleg bij de bloemschikking van deze zondag

Zingen: Lied 791: 1, 4 en 6


Gebed van de zondag / gebed om verlichting met de H. Geest

Eerste Schriftlezing: Matt. 5: 1 t/m 10 
Zingen van een lied: Lied 513: 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Matt. 5: 11 t/m 16
Zingen van een lied: Lied 513: 3 en 4

Preek

Orgelspel

Korte geloofsbelijdenis met Lied 344 (Klein Credo)

Dank- en voorbeden, Stil gebed en het Onze Vader

Slotlied: lied 838: 1

Zegen met gesproken ’AMEN’
 

terug