Vrijdag 5 mrt 2021  om 19:30 uur
Wereldgebedsdag

Collecte: Wereldgebedsdag (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

De liturgie van de wereldgebedsdag is dit jaar voorbereid door leden van de kerken uit Vanuatu.
Vanuatu is een eilandengroep in de Stille Oceaan, ten noorden van Australië en ten oosten van New Guinea.
In dit gebied woeden regelmatig orkanen en soms komt daar ook nog een tsunami bij.

Het thema: Rotsvast.
Als onderwerp kozen zij voor de tekst uit het Bijbelboek Spreuken:
Door wijsheid wordt een huis gebouwd door inzicht houdt het stand.


Orde van dienst:
Welkom.
Lied 280: vers 1 t/m 4:   De vreugde voert ons naar dit huis
Lezing:                                 Psalm: 127:1
Lied 24: vers 1 en 2:        De aarde en haar volheid zijn.
Gebed.
Lied 885:                             Groot is uw trouw, o Heer.
Gebed
Lied 586a:                           Daar waar liefde heerst -2x
Gebed.
Lied Taize                            Jubilate Deo-2x
Stemmen uit Vanuatu.
Lied 586a:                           Daar waar liefde heerst-2x
Lezing:                                 Mattheüs 7: 24-27
Overdenking.
Lied 313: vers 1 en 2:     Een rijke schat van wijsheid.
Mededelingen over de collecte.
Gebed.
Lied 416: vers 1:               Ga met God.
Wegzending en zegen.

Medewerkenden:
Orgel:                                   Berdien Liefhebber
Camerabediening:          Lieke Vermeer                
Koster:                                 Arie Hoogendijk             
Lectoren:                            Conny Merkens, Willy Nieuwhoff,
Annemieke de Wit en Adrie Berkhout.

De collecte is bestemd voor de volgende projecten:
De Pikini groep, zet zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap.
De Butterfly trust, zet zich in om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen.

U kunt uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de diaconie onder vermelding “Wereldgebedsdag 2021.”
 

terug