Zondag 7 mrt 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J. Plante
Zondagsdienst

Collecte: Voedselbank (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

INTREDE
Inleidende orgelmuziek, “Kleine orgelmis – drie Kyriën”, J.S. Bach
Een woord van welkom door de ouderling van dienst
-           Intredelied, Psalm 25: 7 (gezongen) ,9 (orgel),10 (gezongen)
–          Moment van stilte
-   Bemoediging en Groet
–  Het aansteken van de kaarsen bij de Bijbel
–  Uitleg bij de bloemschikking, ”De vreemdelingen onderdak bieden”.

DIENST VAN HET WOORD
-           Gebed van de zondag
-           Schriftlezing (Eerste Testament),, Exodus 20: 1 – 17 (lector)
–  Schriftlezing (Evangelie) , Joh. 2: 13 – 22 (voorganger)
-           Lied, 187: 1, 2 (gezongen), 3 (orgel), 4 (gezongen).
-           Uitleg en Verkondiging
– Orgelmuziek (meditatief), “Christe du Lamm Gottes”, J.S. Bach
-           Lied, 546: 1 , 2 (gezongen), 3 (orgel), 4, 5 (gezongen)
                                                          
DIENST VAN GEBEDEN  EN  GAVEN
-           Dienst der gebeden
                                   -           Lofprijzing
                                   -           Voorbeden     
                                   -           Stil gebed
                                   -           Onze Vader

-           Dienst van de gaven
                                   –  Mededelingen                   
                                   –          Aankondiging en oproep collecten
                       
ZENDING EN ZEGEN
-           Lied, 544: 1, 2,  3 (gezongen).
-           Uitzending                 
                              v.----------tekst
-   Zegen                                  Amen
-           Uitleidende orgelmuziek, “Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod
                                               überwand”, J.S. Bach (Liedboek ‘73 - 204                                                                                                                                                   en alleen als melodie in lied 629 van ons                                                                                                                                                        nieuwe liedboek)
 

terug