Zondag 14 mrt 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort
Zondagsdienst

Collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (boerinnen in Ghana) (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Protestantse Gemeente Cothen, zondag 14 maart 2021
Vierde zondag van de Veertigdagentijd: zondag Laetare
Gebed voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds Henk Steinvoort
Ouderling: Maas Merkens
Collectant: Annelies de Graaf
Lector: Hemmy Donker
Organisten : Johan en Tineke van Doorn
Zangers: Adrie Berkhout en Piet Hoekstra
Koster: Hans Nieuwhoff
Camera bediening: Arjan Tanis


ORGELSPEL


VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling

Psalm 122 : 1, 2 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed

Aansteken van de kaarsen bij de Bijbel, door de ouderling
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Uitleg van de liturgische bloemschikking, door de ouderling

Zangen van zoeken en zien lied 620 : 2, 4, 6 – Als je brood deelt
 

2 Als je brood deelt, deel je hart.
   Als je hart deelt, komt er hoop.
4 Als je brood deelt, deel je pijn.
   Als je pijn deelt, is er trouw.

6 Als je brood deelt, wordt het licht.
    Als het licht wordt, komt het goed.


DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing: Jozua 4:19 - 5:1, 10-12

Gezang 302 : 1, 3 Liedboek 1973 – God zij geloofd om Kanaän
 
1 God zij geloofd om Kanaän,
dat land vol druiven en vol graan,
dat overvloeit van melk en honing,
het geeft zijn oogst te rechter tijd,
dat land is enkel vruchtbaarheid:
gezegend land om in te wonen!
3 Al het gezaaide spreekt Gods woord,
het plant zich duizendvoudig voort,
wie is zo doof dat hij niet luistert?
Wie is zo traag dat hij niet weet
hoe God een Heiland komen deed,
een zaad waarvan het weiland fluistert?

 Tweede lezing: Johannes 6 : 1 – 15

Lied 383 : 1, 2 – Zeven was voldoende

Uitleg en Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Lied 383 : 3, 4, 5 – Zeven is voldoende


DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de collectant

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed, Onzevader
Telkens na ‘zo bidden wij’ speelt het orgel:


WEGZENDING EN ZEGEN

Lied 546 : 1, 4, 5 – Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden

Zending en zegen


ORGELSPEL
 

terug