Zondag 18 apr 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J. van 't Kruis
Zondagsdienst

Collecte: eigen diaconie (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied(staande)Ps. 139: 1 en 2
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
(Kyrie)gebed
Loflied : Gez. 195
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezingen: Gen 32: 23-33 door de lector
Zingen: Gez. 941: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Joh. 21:15-25
Zingen: Gez. 791: 1, 3 en 4
Verkondiging  
Orgelspel als muzikaal meditatief  moment
Lied 649: 1, 3, 5 en 7
Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met het verzoek om intenties opgeschreven in het voorbedenboek op te nemen) - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling
Collecten
Slotlied (staande): Ps. 98: 2 en 3
Zegen en gesproken ‘amen’
 
 

terug