Zondag 25 apr 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. D.M. van der Wel
Zondagsdienst

Collecte: Asielzoekerscentra (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom

Aanvangslied                         Psalm 108: 1

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken van de kaarsen

Gebed van verootmoediging
Lied                                        God, hoe graag zou ik weer komen: 1

Genadeverkondiging
Lied:                                       God, hoe graag zou ik weer komen: 2                                                                    
Leefregel                                                                  
Lied:                                       God, hoe graag zou ik weer komen: 3                                                                    

Gebed om de opening van het Woord

  1.                         Johannes 21: 15 t/m 23                     
  2.                                       Lied 23c: 1, 2 en 5                                                                
 1. en Verkondiging        
   1. orgelspel

 

   1. Geloofsbelijdenis https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-in-god-de-vader/POMS_EO_1529742                                                             

Dienst der gebeden

Mededelingen
 
   1.                                   Lied 905: 1 en 4                                                                                           

ZegenGOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN
Tekst: “          André F. Troost
Melodie:        Psalm 42

(Heimwee in corona-tijd )

1. God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?


2. God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen…


3. God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!


 

terug