Donderdag 13 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Henk Steinvoort
Hemelvaartsdag (korte dienst)

Collecte: Stichting Schuldhulpmaatje Wijk bij Duurstede (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

‘Met zonder Jezus’
Donderdag 13 mei 2021
Hemelvaartsdag
Orde van dienst
Protestantse Gemeente
Cothen

voorganger: Ds. Henk Steinvoort
ouderling: Adrie Berkhout
collectant: Arnold Nieuwhoff
lector: Lieke Vermeer
organist: Caroline van der Horst
zangers: Adrie Berkhout en Arnold Nieuwhoff
bediening live stream: Martina Merkens
koster: Arie Hoogendijk

Orgelspel

Stilte

VOORBEREIDING

Welkom

Intredelied: Lied 210 : 1, 2 en 3 – God van hemel, zee en aarde

Bemoediging en drempelgebed

          Onze hulp is in de naam van de Heer,
          die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
          Ons samenzijn dragen we op aan hem,
          Hij is liefde en de grond van ons bestaan.
          Hij stelt ons in zijn licht en roept ons tot zijn dienst.
          Hij geeft ons vrijheid en vraagt ons vertrouwen.

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
         
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld,
licht dat leven geeft’

Kyriegebed: Lied 274 : 1 en 2 – Ontferm u God, kyrie eleïson

Glorialied: Lied 274 : 3 – Wij zingen samen van uw gloria

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding

Gebed bij de opening van de Schrift :
Lied 754 : 1 – Liefde Gods die elk beminnen

Lezing: Johannes 17 : 1 – 13

Zingen : Lied 528 : 1 en 5 – Omdat Hij niet ver wou zijn

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 667 : 1, 2, 3, 5 en 6 – Hij leeft, naar de hemel gevaren

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging collecten en verdere mededelingen

Gebeden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied 425 – Vervuld van uw zegen

Zending

Zegen

Orgelspel
 

terug