Zondag 16 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J. Plante
Zondagsdienst

Collecte: Stichting Kinderzorg Utrecht (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

ORDE VAN DIENST

Zondag 16 mei 2021
Zevende zondag van Pasen
Zondag ‘Exaudi ’ (‘Hoor’-mij Heer)
of ‘Wezenzondag” (Joh.14: 18)
Kleur: wit
Protestantse Gemeente Cothen
Aanvang: 10.00 uur

Het is vandaag de zevende zondag van Pasen.  De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 27, en wel aan het 7e vers, waar staat: “Hoor mij, Heer, als ik tot U roep”. ”. Daarom openen we deze eredienst ook met Psalm 27.

INTREDE
Inleidende orgelmuziek
Een woord van welkom door de ouderling van dienst
-           Intredelied, Psalm 27: 1, 4  (Psalm van de zondag)
–          Moment van stilte
-   Bemoediging en Groet
–  Het aansteken van de kaarsen bij de Bijbel
–  Lied, Psalm 27: 7

DIENST VAN HET WOORD
-           Gebed van de zondag
-           Schriftlezing (Eerste Testament), I Samuel 12: 18 – 25 (lector)
–  Lied, 315: 1 (zingen), 2 (lezen), 3 (zingen)
–  Schriftlezing (Evangelie) , Joh. 14: 15 – 21 (voorganger)
–  Lied, 664
-           Uitleg en Verkondiging
–  Orgelmuziek (meditatief)
-           Lied, 663
                                                          
DIENST VAN GEBEDEN  EN  GAVEN
-           Dienst der gebeden
                                   -           Lofprijzing
                                   -           Voorbeden     
                                   -           Stil gebed
                                   -           Onze Vader


-           Dienst van de gaven
                                   –  Mededelingen                   
                                   –          Aankondiging en oproep collecten
                       
ZENDING EN ZEGEN
-           Lied, 755
-           Uitzending                 
                              v.----------tekst
-   Zegen ---------         Gemeente: Amen
-           Uitleidende orgelmuziek
 

terug