zondag 8 augustus 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. B. Baakman
Zondagsdienst

Collecte: Voedselbank Wijk bij Duurstede (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Orde van dienst

Welkom
Psalm 1 : 1 en 2
Bemoediging en groet
Aansteken van de Paaskaars
Kyriegebed
Gloriallied 657 : 1 en 4
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Eerste lezing: Efeze 4 : 17 -25
Lied: 353
Tweede lezing: Markus 7 : 1 - 23
Lied:  339a
Verkondiging
Lied: 841
Dankzegging, voorbeden stil gebed en OV
Collecte
Slotlied Lied 418
Zegen

 

terug