zondag 15 augustus 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. G. van 't Slot
Zondagsdienst

Collecte: Christenen in Pakistan (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

VOORBEREIDING
Welkom
Aanvangslied: Psalm 93

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen  (oud. van dienst)

Kyriëgebed:

Loflied: NLB 305: 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing O.T.  2 Koningen 12 : 1 t/m 4, en 18 en 19 (door lector)

Zingen  NLB  317: 1 en 2

Lezing N.T. Marcus  7 : 31- 37 ( door voorganger)

Zingen : NLB  973

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB  534

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collecten

Slotlied: NLB 747: 1, 2 en 8 (staande)

ZEGEN en gezongen AMEN
 

terug