zondag 5 september 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. Susanne van der Sluijs
Zondagsdienst

Collecte: kerkenwerk in Ghana (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Liturgie zondag 05 september 2021

Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling

Aanvangslied: Gezang 214: 1,2,4 (staande)  

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen

(Kyrie)gebed

Loflied: 275: 1,2,5

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing : Psalm 62: 1-9

Lied: Psalm 62: 4, 5

Schriftlezing: Richteren 6: 1- 24 (lector)

Lied: Gezang 317: 1,2

Overweging

Orgelspel als muzikaal meditatief moment

Lied : Gezang 905: 3,4

Dienst van gebeden en gaven

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling

Collecten

Slotlied (staande) 416: 1,2,3,4

Zegen en gesproken ‘amen’

terug