zondag 12 september 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. H. Steinvoort
Startzondag, ziekenzondag

Collecte:Kliederkerk (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Protestantse Gemeente Cothen, zondag 12 september 2021 – Start- en ziekenzondag
Voorganger: Ds Henk Steinvoort, Ouderling: Maas Merkens, Diaken: Gea van Eck,
Lector: Hemmy Donker, Organist: Caroline van der Horst, Koster: Arie Hoogendijk,
Live-stream: Pier Jaarsma

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Lied 213, 1, 2, 3 – Morgenglans der eeuwigheid

Moment van stilte

Bemoediging en groet, Drempelgebed

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Lied 997 : 1, 2, 4 - - en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land

Gebed bij de opening van de Bijbel

Psalm 136 : 1, 4, 5, 8

De tien woorden

Lied 793 : 1, 3 – Bron van liefde, licht en leven

Evangelielezing: Lucas 13 : 10 – 17

Lied: Graceland (Paul Simon)                             Graceland = land van Grace, genade
                        

The Mississippi Delta
Was shining like a National guitar
I am following the river
down the highway
Through the cradle of the Civil War

I'm going to Graceland, Graceland
Memphis, Tennessee,
I'm going to Graceland
Poor boys
and pilgrims with families
And we are going to Graceland

My traveling companion
is nine years old
He is the child of my first marriage
But I've reason to believe
We both will be received in Graceland

She comes back to tell me
she's gone
As if I didn't know that
As if I didn't know my own bed
As if I'd never noticed
The way she brushed
her hair from her forehead

And she said losing love
Is like a window in your heart
Everybody sees you're blown apart
Everybody sees the wind blow

I'm going to Graceland
Memphis, Tennessee,
I'm going to Graceland
Poor boys
and pilgrims with families
And we are going to Graceland

And my traveling companions
are ghosts and empty sockets
I'm looking at ghosts and empties
But I've reason to believe
We all will be received in Graceland

There is a girl in New York City
Who calls herself
the human trampoline
And sometimes when I'm falling, flying
Or tumbling in turmoil I say
"Whoa, so this is what she means"
She means we're
bouncing into Graceland

And I see losing love
Is like a window in your heart
Well, everybody sees
you're blown apart
Everybody feels the wind blow

In Graceland, Graceland
I'm going to Graceland
For reasons I cannot explain
There's some part of me
wants to see Graceland
And I may be obliged to defend
Every love, every ending
Or maybe there's no obligations now
Maybe I've a reason to believe
We all will be received in Graceland

In Graceland, Graceland, Graceland
I’m going to Graceland
De Mississippi Delta
Schitterde als een ‘National’ gitaar
Ik volg de rivier
verder langs de snelweg
door de bakermat van de Burgeroorlog

Ik ga naar Graceland, Graceland
Memphis, Tennessee
Ik ga naar Graceland
Beklagenswaardige jongens 
en pelgrims met hun gezinnen
En we gaan allemaal naar Graceland

Mijn reisgenoot
is negen jaar
Hij is het kind uit mijn eerste huwelijk
Maar ik geloof dat
Wij beiden welkom zijn In Graceland

Ze komt terug om te zeggen
dat ze weg is
Alsof ik dat niet wist
Alsof ik ’t niet had gezien in mijn eigen bed
Alsof ik het nooit gemerkt had
Aan de manier waarop ze haar lokken
van haar voorhoofd veegde

En ze zei, het uitdoven van liefde
Is als een raam in je hart
Iedereen ziet dat je uit elkaar bent geblazen
Iedereen ziet de wind blazen.

Ik ga naar Graceland
Memphis, Tennessee
Ik ga naar Graceland
Arme jongens
en pelgrims met hun gezin
En we gaan allemaal naar Graceland

En mijn reisgenoten
zijn schimmen en lege hulzen
Ik zie geesten en loze dingen
Maar ik geloof dat
Wij allemaal welkom zijn in Graceland

Een jonge vrouw in New York City
Noemt zichzelf
de menselijke trampoline
En soms als ik val, vlieg
Of over de kop sla in verwarring zeg ik
“Wow, dus dit is wat zij bedoelt”
Zij bedoelt dat we
Terugveren naar Graceland

En ik zie dat het uitdoven van liefde
Is als een raam in je hart,
Ja, iedereen ziet
dat je uit elkaar bent geblazen
Iedereen voelt de wind blazen.'

In Graceland, Graceland
Ik ga naar Graceland
Waarom, kan ik niet uitleggen
Iets in me
Wil Graceland zien
Misschien moet ik wel opkomen voor
Iedere liefde, ieder besluit verdedigen
Of misschien hangt nu niets van mij af
Misschien mag ik geloven dat
Wij allemaal welkom zijn in Graceland

In Graceland, Graceland, Graceland
Ik ga naar Graceland

Uitleg en Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Zangen van zoeken en zien Lied 303 – Onze Vader verborgen
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade --

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst kome wat komt (2x)

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed, Onzevader

Mededelingen en collecten

Collecten

Slotlied: Lied 827 – Mensen, wij zijn geroepen om te leven

Zending en zegen met gezongen Amen

ORGELSPEL 
 

terug