zondag 19 september 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. G. Morsink
Zondagsdienst

Collecte: Kerk in Syrië (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

19 september 2021  orde van dienst   Protestantse Gemeente Cothen   ds Geertien Morsink
Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
Aanvangslied (staande) 287: 1, 2 en 5  Rond het licht dat leven doet
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Kyriegebed  
Loflied 413  Grote God, wij loven U
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezing Markus 9, 30-37 (lector)
Lied 782: 1  (voorzang), 2 en 3 allen  Het koninkrijk is voor een kind
Overweging
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied 344 als geloofsbelijdenis Wij geloven één voor één  
Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met het verzoek om intenties opgeschreven in het voorbedenboek op te nemen)
Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling
Collecten
Slotlied (staande) 1014  Geef vrede door van hand tot hand   1 a, 2 v, 3 a, 4 m, 5 a
Zegen en gesproken ‘amen’

 

terug