zondag 17 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. G.J. Wisgerhof
Zondagsdienst

Collecte: boeren in Kameroen (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Liturgie zondag 17 oktober 2021, 10.00 uur; Prot. Gemeente Cothen.
Voorganger: ds G.J. Wisgerhof, Amersfoort

Voorbereiding

Welkom door dienstdoende ouderling
Aanvangslied (staande). Lied 146A: 1 en 2
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen
Kyriegebed
Loflied. Lied 713: 1 en 5
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezing uit de Brieven, Filippenzen 2:5-11 (NBV) Door lector/trix
Zingen. Lied 488: 1, 2 en 3
Evangelielezing. Marcus 10: 32 - 45
Zingen. Lied 339a
Overweging
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied. Psalm 84: 5 en 6
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling
Collecten
Slotlied (staande). Lied 991: 1, 2, 3 en 7
Zegen en gesproken ‘amen’
 

terug