zondag 24 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. J. Bouwmeester
Zondagsdienst

Collecte: eigen diaconie (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

 • Aanvangslied: LB 283 geheel
 • Aansteken van de kaarsen
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: psalm 130, 1
 • Kyriegebed
 • Glorialied: LB 150a geheel
 • 1e lezing: Jesaja 59, 9 - 19
 • Zingen: LB 859 geheel
 • Evangelie: Marcus 10, 46 - 52
 • Zingen: LB 534 geheel
 • Uitleg en verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: LB 825: 1, 4, 10
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied: LB 418
 • Zegen.

 

terug