zondag 7 november 2021 om 10:00

Gedachtenisdienst
Voorganger: Ds. H. Steinvoort

Collecte: omzien naar elkaar, mensen met rouw en verlies (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Gedachtenisdienst 2021
Orde van dienst

zondag 7 november 2021
Protestantse Gemeente Cothen


Orgelspel  Hendrik Andriessen (1892-1981) – Aria (1944)


VOORBEREIDING

Welkom

Lied 727 : 1, 2, 4, 10 – Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Kyriegebed

Gloria : Lied 725 : 1, 2, 3 – Gij boden rond Gods troon


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Jesaja 60: 1-3 en 15-22 (NBV21)

Lied 729 – Zij gaan op naar de stad van de vrede

Tweede lezing: Joh. 10: 1-18

Lied 119a – Uw woord omvat mijn leven

Uitleg en verkondiging

Muzikaal meditatief moment
Hendrik Andriessen (1892-1981) – Preghiera (gebed) (1962)


GEDACHTENIS

Inleiding 

Lied 247 : 1 – Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Het noemen van de namen en aansteken van de kaarsen
voor hen die in onze gemeente in het afgelopen jaar zijn gestorven.

Lied 247 : 3 – U heb ik nodig, uw genade is

Wij gedenken ook hen die wij hier niet met name noemen, maar die leven in onze herinnering en in ons hart; al degenen die naamloos hebben geleefd en naamloos zijn gestorven.

Lied 247 : 5 – Houd, Heer, uw kruis hoog

Afsluitende woorden

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collecten

Orgelspel Hendrik Andriessen (1892-1981) – Intermezzo (1942)

ZENDING EN ZEGEN

Liefste Lied van Overzee 1 / 50 – Wie op uw woord vertrouwt, o God

Zending

Zegen
Allen zeggen Amen

Orgelspel Hendrik Andriessen (1892-1981) – offertoire “Assiumpta est Maria” (1952)      

 

terug