zondag 14 november 2021 om 10:00

Dankdag gewas en arbeid
Voorganger: Ds. G. van 't Slot

Collecte: Voedselbank Wijk bij Duurstede (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Liturgie  zondag 14 november 2021  in Cothen

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

VOORBEREIDING

Welkom
Aanvangslied (staande): Psalm 111: 1 en 3
 
Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen (oud.van dienst)

Kyriëgebed

Danklied  NLB 126 a:  voorzang door voorganger*, refrein door allen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift
          
Lezing O.T. Spreuken 9 : 1- 18   door lector     
Zingen : psalm 111: 6

Lezing N.T.  Mattheüs 25 : 1-13  door voorganger
Zingen: NLB  600: 1, 3 en 5

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 978: 1 en 2

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen en collecten

Slotlied: NLB  978: 3 en 4   (staande)

Zegen en gezongen:AMEN
 

terug