zondag 21 november 2021 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger: Ds. D.M. van der Wel

Collecte: Boeren in Indonesië (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.
 

 
Welkom door de dienstdoende ouderling
Aanvangslied (staande)             NLB 108: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

Gebed om ontferming
Lied:                                                   NLB 966: 1, 2 en 3

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de het Woord
Schriftlezing 1 ( lector):            2 Petrus 3: 1 – 13
Lied:                                                   NLB 747: 1
Schriftlezing 2:                         Openbaring 21: 1 – 5
Lied:                                                   NLB 747: 2
Uitleg en verkondiging             Thema: Wat verwacht je van de toekomst ?
Luisterlied:                                          Opwekking 770            Ik zal er zijn
https://www.youtube.com/watch?v=mjSRCaTazVU

Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied:                                                   NLB 753: 1 en 2

Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed –  Voorbeden  - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied (staande)                                 NLB 769: 1, 2 en 6
Zegen en gezongen ‘amen’

terug