zondag 28 november 2021 om 10:00

Themadienst 'gevangenen bezoeken'
Voorganger: Ds. H.J. Steinvoort

Collecte: Kinderen in Moldavië (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Protestantse Gemeente Cothen
Orde van dienst zondag 28 november 2021 Eerste zondag van Advent
voorganger: Ds. Henk Steinvoort
ouderling: Lea van Zanten
diaken: Gea van Eck
lector: Piet Hoekstra
organisten: Johan en Tineke van Doorn
koster: Marije Tanis, bediening live-stream: Arjan Tanis

Orgelspel


VOORBEREIDING

Stilte

Welkom

Lied 441: 1, 4 – Hoe zal ik U ontvangen

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaarsen bij het Woord
            Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Uitleg bij liturgische bloemschikking

Stapellied voor Advent: lied 433 : 1 – Kom tot ons de wereld wacht

Psalmgebed: Psalm 25 : 1 - 11 (NBV21)

Lied 25b – Houd mij in leven, wees Gij mijn redding


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel / Inleiding op de lezingen

Eerste lezing: Lucas 1 : 1 – 4 (NBV21)

Psalm 115 : 1, 5 – Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd

Tweede lezing:  Lucas 1 : 5 – 25 (NBV21)

Lied 464 : 1, 2, 7 – Een engel spreekt een priester aan

Uitleg en verkondiging

Lied voor de gevangenbewaarder
Tekst: René van Loenen, melodie: Liedboek lied 997

1          Behoed wie jou is toevertrouwd!
De mens die jij bewaakt,
verhult een beeld dat niemand kent,
maar alles in zich draagt
wat mensen tot beminden maakt,
een kind dat liefde vraagt.

2          Wees niet hardvochtig en bedenk:
de mens die jij bewaakt,
is dader maar niet minder waard
dan wie zich wijzer waant,
de mazen van de wet verkent,
gesjoemel gangbaar maakt.

3          Wees niet hardvochtig want de mens
die jij zo streng bewaakt,
is iedermens, een sluwe vos
in aangeschoten staat.
Behoed wie jou is toevertrouwd,
de mens die jij bewaart.


DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gebed van de Heer

Mededelingen en collectes

Slotlied: Lied 438 : 1, 4  – God lof! Nu is gekomen


ZENDING EN ZEGEN

Zegen met gezongen Amen


Orgelspel
 

terug