zondag 9 januari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst (herbevestiging ambtsdragers)
Voorganger(s): Ds. Henk Steinvoort

Collecte: Kinderen in de knel (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Protestantse Gemeente Cothen, zondag 9 januari 2022
Eerste zondag na Epifanie – de doop van de Heer
Liturgische kleur: Wit

Voorganger: Ds Henk Steinvoort
Ouderling: Adrie Berkhout
Diaken: Lenie Schouten
Lector: Lieke Vermeer
Organist: Berdien Liefhebber
Zang: Adrie Berkhout en Swanette van der Vegt
Koster: Hans Nieuwhoff
Live-stream: Gilbert Wennekes

ORGELSPEL

STILTE

VOORBEREIDING

Welkom

Lied 275 : 1, 2, 3 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Bemoediging, groet en drempelgebed

Aansteken van de kaarsen
Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft.”

Gezongen Kyriegebed: Lied 356 : 1, 6, 7 – O God die uit het water

Doopgedachtenis

Glorialied: Psalm 100 : 1, 4 – Juich Gode toe, bazuin en zing

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen

Eerste lezing: Jesaja 40: 1 – 5, 9 – 11

Lied 23c : 1, 2, 5 – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Tweede lezing: Johannes 1 : 19 - 34

Lied 456b : 1, 2, 7, 8 – Kwam van Godswege

Uitleg en Verkondiging

Meditatief muzikaal moment

Lied 528 : 1, 3, 5 – Omdat Hij niet ver wou zijn

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed, Onzevader

Mededelingen

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied 315 – Heb dank, o God van alle leven

Zending en zegen

ORGELSPEL 


 

terug