zondag 2 januari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. G. van 't Slot

Collecte:Hospice Wijk bij Duurstede (klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.


Liturgie voor Epifanie , zondag 2 januari 2022  Cothen  Nieuwjaarsdienst

Voorbereiding

Welkom
Psalm 19: 1 en 2   (staande)
Stilte
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen

Kyriëgebed
Loflied: NLB 482: 1 en 3

Dienst van het Woord

Gebed om de heilige Geest

Lezing O.T. Psalm 102: 16-29   door lector       

Zingen : NLB 362 : 1 en 3

Lezing N.T. Openbaring 1 : 1-8 door vg.

Zingen: NLB 496: 1

Overweging
Meditatief muzikaal intermezzo
Zingen NLB 496: 3

Dienst van gaven en gebeden

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen
Collecten

Slotlied: NLB  913: 1, 2 en 3  (staande)

Zegen
 

terug