zondag 12 juni 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. J. Mulder
Organist: Berdien Liefhebber

Collecte: Het vergeten kind
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied Lied 287: 1 en 2

Stilte

Votum en groet

Drempelgebed

Lied 287: 4 en 5


Aansteken van de kaarsen: “Jezus zegt, Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”

Kyriegebed

Glorialied Lied 345: 2 en 3


Gebed bij de opening van de schrift


Schriftlezing (Vertaling NBV21 door de lector)
Amos 7: 12-15
Lied (Psalm) 91a: 1 

Marcus 6: 6b-13

Lied (Psalm) 91a: 2 en 3


Uitleg en Verkondiging

OrgelspelLied 422 vers 1 en 2

Dankgebed-voorbeden-stilgebed-Onze Vader 


Slotlied:  Lied 422 vers 3

Wegzending en zegen gevolgd door gezongen Amen

 

terug