zondag 19 juni 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Jan Visser
Organist: Jan Spoel

Collecte: diaconie
(klik hier voor uitleg collectes)

Via deze link kunt u de kerkdienst online volgen. De livestream zal ongeveer 3 minuten voor aanvang van de dienst van start gaan.
 

Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied (staande) psalm 100:1,3
Bemoediging en groet, eventueel voorafgegaan door een moment van stilte
Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
(Kyrie)gebed
Loflied (niet in de 40 dagentijd en de Advent) NLB 345:1,3
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezing Exodus 19:16-25 door lector
Lied NLB 518:1,5 hoe helder staat de morgenster
Schriftlezing Matteüs 13:1-12 door lector
Lied NLB 221:1,2
Overweging
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Lied of geloofsbelijdenis psalm 139:1,3,9
Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden (met het verzoek om intenties opgeschreven in het voorbedenboek op te nemen) - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte door ouderling of diaken
Collecten
Slotlied (staande)NLB 800:1,3
Zegen en gezongen ‘amen’

terug