zondag 23 oktober 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. G. Wisgerhof
Organist: Johan en Tineke van Doorn

Collecte: diaconie
(klik hier voor uitleg collectes)
Voorbereiding
Welkom door de dienstdoende ouderling .
Aanvangslied (staande). Psalm 84: 1 en 5
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen
Kyriegebed
Loflied. Lied 413: 1 - 3
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Bijbel.
Schriftlezingen:                 Deuteronomium 30: 11 t/m 20 (LECTOR/LECTRIX)
                                            Lucas 18: 9 t/m 14
Samenzang. Lied 316
Preek
Orgelspel als muzikaal meditatief moment
Samenzang. Lied 966: 1 t/m 5
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed, .voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen en toelichting op de collecte
Collecten
Slotlied (staande). Lied 416: 1 t/m 4
Zegen en gezongen ‘amen’

 

terug