zondag 30 oktober 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. M. van der Kooi
Organist: Henk Kroese

Collecte: Zambia
(klik hier voor uitleg collectes)

1.  BIJEENKOMEN

Verwelkoming door de ouderling
                                                                                      de gemeente gaat staan
Intochtspsalm  Psalm 72: 1 en 4
Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de kaarsen;  bij de Bijbel door de ouderling, die daarbij de volgende tekst uitspreekt:
 “Jezus zegt : Ik ben het licht voor de wereld, licht dat leven geeft”
Gebed van verootmoediging
Zingen lied 1005 - Zoekend naar Licht: 1, 3 en 5
Genade-verkondiging
Leefregel uit Efese 4: 20 tm 32
zingen: Lied 316: 1 en 4


2.  DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezingen:  
Exodus 16: 1, 2, 3 en 11 tm 16 (lector)
Zingen: lied 687: 3
Johannes 6: 1- 13  (voorganger)
Zingen: Lied 383: 1, 2 en 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 512

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. ;
Collecte (digitaal?)
Z E N D I N G   E N   Z E G E N
Slotlied: Lied 655
Zegen
Beantwoord door: 16b Nieuwe Liedboek
 

terug